2015-11-24 06:00

2015-11-24 06:00

Gles flygplats

LEDARSTICK

Karlstads flygplats kan förlora sitt kommunala driftsbidrag, som är helt nödvändigt för överlevnaden. Trafikverket skall nämligen titta närmare på om det är förenligt med EU:s regler. Detta sedan kommissionen skall ”bli tydligare” i sin bedömning.

Men regelverket är mer anpassat efter kontinentala förhållanden, där avstånden mellan orter och flygplatser är tätt – inte det glesbefolkade Norden. De måste än en gång inse skillnaderna.

Men regelverket är mer anpassat efter kontinentala förhållanden, där avstånden mellan orter och flygplatser är tätt – inte det glesbefolkade Norden. De måste än en gång inse skillnaderna.