2015-11-05 06:00

2015-11-05 14:55

Tveksam särbehandling

LEDARSTICK

Karlstads kommun har öppnat sin ”tillfälliga” camping för tiggare vid gamla Solareturen vid Våxnäs.

Fast man kan ju verkligen undra hur tillfällig den kommer att bli egentligen. Risken är överhängande att den blir halvpermanent.

Visserligen är det bra att de så kallade EU-migranterna nu skall försvinna från andra platser de olovligen bosatt sig på, och att man kan hålla viss koll över dem, men får man verkligen särbehandla en särskild grupp i samhället på det här viset? Den nationella samordnaren Mats Valfridsson sade i Ekots lördagsintervju att det är juridiskt tveksamt. Lagen måste gälla lika för alla, och olaglig ockupation får inte belönas med kommunalt subventionerade boplatser.

Det är inte Karlstads kommuns ansvar eller skyldighet. Det åvilar EU-migranterna själva och deras hemländer. Risken är att vi skapar incitament för ännu fler tiggare att komma hit.

Fast man kan ju verkligen undra hur tillfällig den kommer att bli egentligen. Risken är överhängande att den blir halvpermanent.

Visserligen är det bra att de så kallade EU-migranterna nu skall försvinna från andra platser de olovligen bosatt sig på, och att man kan hålla viss koll över dem, men får man verkligen särbehandla en särskild grupp i samhället på det här viset? Den nationella samordnaren Mats Valfridsson sade i Ekots lördagsintervju att det är juridiskt tveksamt. Lagen måste gälla lika för alla, och olaglig ockupation får inte belönas med kommunalt subventionerade boplatser.

Det är inte Karlstads kommuns ansvar eller skyldighet. Det åvilar EU-migranterna själva och deras hemländer. Risken är att vi skapar incitament för ännu fler tiggare att komma hit.