2016-09-02 06:00

2016-09-02 06:00

Att göra en bokmässa

Den politiska ängsligheten slår nya rekord i Sverige. För hur skall man annars förklara de kraftiga svängningar och omsvängningar vi sett på senare tid.

Bok- och biblioteksmässan i Göteborg hade låtit Nya Tider, ansedd som högerextrem, boka en monter men avbokade dem efter en Twitterstorm bara för att åter släppa in dem. Temat för årets mässa är ironiskt nog yttrandefrihet. Utan att lägga några synpunkter på Nya Tider kan dock konstateras att Bokmässan utan problem under många år haft kommunistmys med Hotell Gästis från Varberg och deras ”Lenins barnhörna”.

Efter att artisten Peter Jezewski sagt sig sympatisera med Sverigedemokraterna och inte ville göra avbön så bokade hastigt och lustigt Best Western Hotell Gustaf Fröding i Karlstad av hans planerade julkonserter. En åtgärd som, om man nu är orolig för SD:s framgångar (varför nu ett hotell skulle ha synpunkter på det) är direkt kontraproduktiv och bara befäster SD:s självbild som offer. Det beslutet fick också kritik. Och det uttrycktes också hot mot hotellet, ett annat beklagligt inslag så fort en för några kontroversiell åsikt uttalas i dagens Sverige.

Men så reagerade ägaren och Jezewski var lika plötsligt välkommen tillbaka igen. ”Naturligtvis är människor av alla politiska åsikter välkomna till vårt hotell och vår kedja. Demokrati och öppenhet är oerhört viktiga delar av vår värdegrund” heter det nu.

Skall man skratta eller gråta åt dessa turer? Det brukar hänvisas till värdegrunder hit och dit men i själva verket handlar det om en närmast ryggradslös ängslighet när både beslut och kontrabeslut har fattats. Dagens samhällsklimat i ett beklagligt nötskal.

Bok- och biblioteksmässan i Göteborg hade låtit Nya Tider, ansedd som högerextrem, boka en monter men avbokade dem efter en Twitterstorm bara för att åter släppa in dem. Temat för årets mässa är ironiskt nog yttrandefrihet. Utan att lägga några synpunkter på Nya Tider kan dock konstateras att Bokmässan utan problem under många år haft kommunistmys med Hotell Gästis från Varberg och deras ”Lenins barnhörna”.

Efter att artisten Peter Jezewski sagt sig sympatisera med Sverigedemokraterna och inte ville göra avbön så bokade hastigt och lustigt Best Western Hotell Gustaf Fröding i Karlstad av hans planerade julkonserter. En åtgärd som, om man nu är orolig för SD:s framgångar (varför nu ett hotell skulle ha synpunkter på det) är direkt kontraproduktiv och bara befäster SD:s självbild som offer. Det beslutet fick också kritik. Och det uttrycktes också hot mot hotellet, ett annat beklagligt inslag så fort en för några kontroversiell åsikt uttalas i dagens Sverige.

Men så reagerade ägaren och Jezewski var lika plötsligt välkommen tillbaka igen. ”Naturligtvis är människor av alla politiska åsikter välkomna till vårt hotell och vår kedja. Demokrati och öppenhet är oerhört viktiga delar av vår värdegrund” heter det nu.

Skall man skratta eller gråta åt dessa turer? Det brukar hänvisas till värdegrunder hit och dit men i själva verket handlar det om en närmast ryggradslös ängslighet när både beslut och kontrabeslut har fattats. Dagens samhällsklimat i ett beklagligt nötskal.