2016-09-01 06:01

2016-09-01 06:01

Vänster sänker välfärden

LEDARE

Regeringen och Vänsterpartiet vill sänka de privata alternativen i välfärden och driver med vulgärargument en hård linje om vinstbegränsningar. Den 1 november i år kommer utredaren Ilmar Reepalus (S) förslag men redan nu har delar av utredningsförslagen läckt ut, och det ser verkligen illa ut.

Det var för att få Vänsterpartiet att stödja Stefan Löfvens rödgröna regering som man gick med på att tillsätta en utredning med syfte att begränsa vinstuttaget i de privata välfärdsföretagen. Vänstern vill ju helst av allt helt förbjuda dem, men riktigt så långt vill regeringspartierna inte gå. Men begränsningar kan vara illa nog genom att jaga bort driftiga entreprenörer och i praktiken göra att välfärdsföretagen drivs bort. Lite grann som när man med den effektskatt som nu förvisso skall avskaffas, skulle ha kunnat avveckla kärnkraften utan att ta ett formellt beslut om saken.

I början såg det ut som om Socialdemokraterna mer eller mindre tvingades till denna utredning, men bara det senaste året har de faktiskt skruvat upp retoriken mot välfärdsvinsterna. Och det verkar dessvärre vara ärligt menat och inte bara något spel för gallerierna. Månne tycker sig partistrategerna ha hittat en bra fråga att kontrastera mot de borgerliga och på så vis skapa sig en konflikt. Eller också har partiet helt enkelt tagit några beklagliga kliv åt vänster.

Enligt uppgifter till Sveriges Television i tisdags så kommer utredningen att föreslå att begränsa välfärdsföretagens möjlighet att ta ut vinst till 8 procent av investerat kapital, plus inflationen. Siffran 8 verkar tagen ur luften, men någonstans måste man ju landa. Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt tycker dock att det är alldeles för högt, och det kommer sannolikt att leda till att regeringen tvingas ”vässa” förslaget ytterligare. Men 8 procent är illa nog.

Det är Uppsalaforskaren Joachim Landström som själv fått laborera med olika modeller och fastnat för den här. Modellen innebär också att företagen för att överleva kommer att tvingas ta in mer kapital, antingen genom att ta in mer pengar från sina ägare eller genom att nyemittera aktier. Men vilka investerare skulle vilja satsa kapital i en verksamhet med ett på förhand bestämt avkastningstak? Detta är heller inte första gången Landström haft åsikter om företagsvinster. Som statlig momsutredare tycket han att matpriserna borde sänkas med 5 procent.

Kritiken mot förslaget är förstås hård från näringslivet och de företagen inom skol-, vård- och omsorgssektorn. ”Vi kan aldrig acceptera att politiker skall bestämma vad som är rimlig lönsamhet för ett privat företag”, säger Carola Lemne, vd för organisationen Svenskt Näringsliv, i en kommentar. Visst är det så. Det bryter på ett fundamentalt sätt mot äganderätten och näringsfriheten. Den här sortens vinstbegränsningar borde inte vara tillåten rent rättsligt.

Skulle förslaget ändå genomföras blir det ett effektivt stopp för nyföretagandet, för vem vill ta den stora risken det innebär när avkastningen blir så låg. Och incitamenten för att effektivisera och förbättra verksamheten kommer att minska drastiskt då man inte kan tillgodräkna sig vinst över en låg nivå. Det kommer heller inte att bli några investeringar att tala om då möjligheterna att samla vinstmedel kraftigt försämras. Och sist men inte minst så kommer valfriheten för oss alla att minska drastiskt.

Trots vänstergiren från S så är det dock inte säkert att det blir något av. Det är nämligen högst osäkert om det finns majoritet i riksdagen för förslaget. De fyra borgerliga partierna är ju helt emot och Sverigedemokraterna har efter valet intagit en mer vinstvänlig hållning. I går sade partiets ekonomisk-politiske talesman Oscar Sjöstedt att ”den sortens socialism är jag djupt allergisk mot” och det låter ju hoppingivande. Det borde borga för ett tydligt nej om och när regeringen lägger fram ett förslag på riksdagens bord.

Det var för att få Vänsterpartiet att stödja Stefan Löfvens rödgröna regering som man gick med på att tillsätta en utredning med syfte att begränsa vinstuttaget i de privata välfärdsföretagen. Vänstern vill ju helst av allt helt förbjuda dem, men riktigt så långt vill regeringspartierna inte gå. Men begränsningar kan vara illa nog genom att jaga bort driftiga entreprenörer och i praktiken göra att välfärdsföretagen drivs bort. Lite grann som när man med den effektskatt som nu förvisso skall avskaffas, skulle ha kunnat avveckla kärnkraften utan att ta ett formellt beslut om saken.

I början såg det ut som om Socialdemokraterna mer eller mindre tvingades till denna utredning, men bara det senaste året har de faktiskt skruvat upp retoriken mot välfärdsvinsterna. Och det verkar dessvärre vara ärligt menat och inte bara något spel för gallerierna. Månne tycker sig partistrategerna ha hittat en bra fråga att kontrastera mot de borgerliga och på så vis skapa sig en konflikt. Eller också har partiet helt enkelt tagit några beklagliga kliv åt vänster.

Enligt uppgifter till Sveriges Television i tisdags så kommer utredningen att föreslå att begränsa välfärdsföretagens möjlighet att ta ut vinst till 8 procent av investerat kapital, plus inflationen. Siffran 8 verkar tagen ur luften, men någonstans måste man ju landa. Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt tycker dock att det är alldeles för högt, och det kommer sannolikt att leda till att regeringen tvingas ”vässa” förslaget ytterligare. Men 8 procent är illa nog.

Det är Uppsalaforskaren Joachim Landström som själv fått laborera med olika modeller och fastnat för den här. Modellen innebär också att företagen för att överleva kommer att tvingas ta in mer kapital, antingen genom att ta in mer pengar från sina ägare eller genom att nyemittera aktier. Men vilka investerare skulle vilja satsa kapital i en verksamhet med ett på förhand bestämt avkastningstak? Detta är heller inte första gången Landström haft åsikter om företagsvinster. Som statlig momsutredare tycket han att matpriserna borde sänkas med 5 procent.

Kritiken mot förslaget är förstås hård från näringslivet och de företagen inom skol-, vård- och omsorgssektorn. ”Vi kan aldrig acceptera att politiker skall bestämma vad som är rimlig lönsamhet för ett privat företag”, säger Carola Lemne, vd för organisationen Svenskt Näringsliv, i en kommentar. Visst är det så. Det bryter på ett fundamentalt sätt mot äganderätten och näringsfriheten. Den här sortens vinstbegränsningar borde inte vara tillåten rent rättsligt.

Skulle förslaget ändå genomföras blir det ett effektivt stopp för nyföretagandet, för vem vill ta den stora risken det innebär när avkastningen blir så låg. Och incitamenten för att effektivisera och förbättra verksamheten kommer att minska drastiskt då man inte kan tillgodräkna sig vinst över en låg nivå. Det kommer heller inte att bli några investeringar att tala om då möjligheterna att samla vinstmedel kraftigt försämras. Och sist men inte minst så kommer valfriheten för oss alla att minska drastiskt.

Trots vänstergiren från S så är det dock inte säkert att det blir något av. Det är nämligen högst osäkert om det finns majoritet i riksdagen för förslaget. De fyra borgerliga partierna är ju helt emot och Sverigedemokraterna har efter valet intagit en mer vinstvänlig hållning. I går sade partiets ekonomisk-politiske talesman Oscar Sjöstedt att ”den sortens socialism är jag djupt allergisk mot” och det låter ju hoppingivande. Det borde borga för ett tydligt nej om och när regeringen lägger fram ett förslag på riksdagens bord.