2016-08-26 06:00

2016-08-26 06:00

Rättssamhället kommer inte att kapitulera

Brev till ledarsidan:

Den nationella ledningen är väl medveten om de problem och utmaningar som polisen står inför och agerar därefter, skriver Dan Persson.

Svar till ledare (NWT 24/8)

I en ledare i Nya Wermlands-Tidningen publicerad den 24 augusti framfördes synpunkter på polisens förmåga att hantera kriminalitet i de områden där utanförskapen vuxit sig starka. För Polisen är detta ingen okänd utveckling. Med anledning av denna utveckling jobbar vi i ledningen för svensk polis aktivt med att stärka vår förmåga samtidigt som vi påtalar behovet av ett enat samhälle i detta arbete.

Polisen är hårt ansträngd och polisledningen har därför beslutat om ett flertal åtgärder för att stärka förmågan att bekämpa grov kriminalitet. Nationellt pågår ett myndighetsgemensamt arbete riktat mot den grövre brottsligheten. Inom polisen genomförs en satsning för att bekämpa kriminella konstellationer, våldsbejakande extremism och terror. Parallellt genomförs lokala satsningar av förebyggande och repressiv karaktär. Dessa satsningar gäller generellt, men även specifikt mot de särskilda områdena.

För att stärka vår förmåga genomförs förbättringar inom flera områden. Underrättelseverksamheten är ett sådant område. Poliser i ingripandeverksamheten genomför vidareutbildning för att mera kraftfullt kunna agera i svåra situationer, samtidigt som vi bygger upp en hög insatsförmåga. Till dessa åtgärder kopplar vi förbättringar inom utredningsverksamheten och utvecklingen av vårt operativa ledningskoncept för ökad ledningsförmåga.

Dessa förmågehöjningar är exempel på åtgärder som genomförs. Den nationella ledningen är väl medveten om de problem och utmaningar som polisen står inför och agerar därefter.

För att på kort sikt stärka polisens bemanning genomförs en omfattande rekrytering av civila medarbetare till kärnverksamheten. För att på längre sikt öka bemanningen har beslut fattats om en ökad intagning på polisutbildningen. Samtidigt som vi genomför nämnda åtgärder fortsätter det parlamentariskt beslutade reformarbetet. Detta arbete och dess inriktning ligger fast och fullföljs enligt plan.

Dan Persson

Chef, Polisregion Bergslagen

 

NWT svarar

Det låter ju bra, det som Dan Persson beskriver och vi får hoppas att dessa ”förmågehöjningar” ger avsedd effekt. Icke desto mindre är det ett faktum att Polisen under alltför lång tid låtit gängkriminella och förortshuliganer agera i princip ostraffat när de bränner bilar och ger sig på blåljuspersonal. Där har vi inte sett mycket av det Persson skriver som satsningar av ”repressiv karaktär”. Det är en fråga både om resursbrist men också en ledningsfråga.

NWT:s politiska redaktion

Svar till ledare (NWT 24/8)

I en ledare i Nya Wermlands-Tidningen publicerad den 24 augusti framfördes synpunkter på polisens förmåga att hantera kriminalitet i de områden där utanförskapen vuxit sig starka. För Polisen är detta ingen okänd utveckling. Med anledning av denna utveckling jobbar vi i ledningen för svensk polis aktivt med att stärka vår förmåga samtidigt som vi påtalar behovet av ett enat samhälle i detta arbete.

Polisen är hårt ansträngd och polisledningen har därför beslutat om ett flertal åtgärder för att stärka förmågan att bekämpa grov kriminalitet. Nationellt pågår ett myndighetsgemensamt arbete riktat mot den grövre brottsligheten. Inom polisen genomförs en satsning för att bekämpa kriminella konstellationer, våldsbejakande extremism och terror. Parallellt genomförs lokala satsningar av förebyggande och repressiv karaktär. Dessa satsningar gäller generellt, men även specifikt mot de särskilda områdena.

För att stärka vår förmåga genomförs förbättringar inom flera områden. Underrättelseverksamheten är ett sådant område. Poliser i ingripandeverksamheten genomför vidareutbildning för att mera kraftfullt kunna agera i svåra situationer, samtidigt som vi bygger upp en hög insatsförmåga. Till dessa åtgärder kopplar vi förbättringar inom utredningsverksamheten och utvecklingen av vårt operativa ledningskoncept för ökad ledningsförmåga.

Dessa förmågehöjningar är exempel på åtgärder som genomförs. Den nationella ledningen är väl medveten om de problem och utmaningar som polisen står inför och agerar därefter.

För att på kort sikt stärka polisens bemanning genomförs en omfattande rekrytering av civila medarbetare till kärnverksamheten. För att på längre sikt öka bemanningen har beslut fattats om en ökad intagning på polisutbildningen. Samtidigt som vi genomför nämnda åtgärder fortsätter det parlamentariskt beslutade reformarbetet. Detta arbete och dess inriktning ligger fast och fullföljs enligt plan.

Dan Persson

Chef, Polisregion Bergslagen

 

NWT svarar

Det låter ju bra, det som Dan Persson beskriver och vi får hoppas att dessa ”förmågehöjningar” ger avsedd effekt. Icke desto mindre är det ett faktum att Polisen under alltför lång tid låtit gängkriminella och förortshuliganer agera i princip ostraffat när de bränner bilar och ger sig på blåljuspersonal. Där har vi inte sett mycket av det Persson skriver som satsningar av ”repressiv karaktär”. Det är en fråga både om resursbrist men också en ledningsfråga.

NWT:s politiska redaktion