2016-08-24 06:01

2016-08-24 06:01

Rättssamhället får inte kapitulera

LEDARE

Denna sommar kommer i framtiden kanske att kallas bilbrändernas sommar. Det har brunnit bilar över hela landet och det inte bara i storstädernas förortsområden. Samtidigt som polisen står handfallen har vi en rikspolischef som inte verkar vilja se allvaret.

Under lång tid har vi haft ett växande antal utanförskapsområden med utvecklade parallellsamhällen dit polis och annan utryckningspersonal inte gärna tar sig utan förstärkning. Den här sommaren har problemen blivit akuta när hundratals bilar stuckits i brand på platser från Malmö och Stockholm till Södertälje, Västerås, Norrköping och Borås, och knappt någon har kunnat gripas. Bilbränderna blir en markering från de kriminella i dessa områden över hur impotent svensk polis och rättssamhället är där.

Natten mot måndagen dog en åttaårig pojke när en handgranat kastades in genom ett lägenhetsfönster i Göteborgsförorten Biskopsgården. Flera andra barn fanns också i lägenheten. Polisen tror att det kan vara en hämnd för de omtalade restaurangmorden på Vårdväderstorget förra året. Den avskyvärda händelsen visar hur hänsynslöst och barbariskt de kriminella gängen agerar när inte ens barn går säkra. Det är heller inte första gången. Förra året omkom en fyraårig flicka när den bil hon färdades i utsattes för ett sprängattentat.

Nu måste samhället reagera, sätta ned fötterna och med kraft säga att det får vara nog nu! Vi får inte acceptera att kriminella och olika typer av organiserad brottslighet helt sonika tar över kontrollen över sina lokalsamhällen. Regeringen måste agera kraftfullt och ge polisen de resurser och de befogenheter de behöver för att ta tillbaka kontrollen.

Samtidigt har vi en rikspolischef som inte förstår stundens allvar. Medan polisen går på knäna, särskilt under sommarens alla ledigheter, så skriver Dan Eliasson obekymrat ett nyhetsbrev till sin kår om att ”vi klarade även denna sommar” och att han kommer tillbaka från sin semester ”något kilo lättare, utsövd och har mängder av energi”. Detta är ju inget annat än ett hån mot medarbetarna och tondövheten har också fått hård kritik av företrädare för polisfacket och många andra poliser som inte direkt känner igen sig i Eliassons verklighetsbeskrivning.

Sent omsider har även regeringen vaknat. I förra veckan presenterade justitieminister Morgan Johansson (S) och inrikesminister Anders Ygeman (S) några förslag till åtgärder för att komma till rätta med bilbränder och kriminalitet i utsatta områden. Bland annat skall inrättande av jourdomstolar och snabbare lagföring övervägas, liksom skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal och för skadegörelse, samt att unga brottslingar skall kunna få fotboja, kontaktskyldighet eller annan övervakning. Alla välkomna förslag men när ministrarna samtidigt använder ord som ”överväger”, ”se över” och ”översyn” kan man ju undra hur det blir med de faktiska genomförandena.

Sedan är det också så att detta inte hjälper i närtid. Om polisen inte ens klarar av att gripa några förövare så kan dessa heller inte ställas inför en jourdomstol eller få fotboja. Polisen måste få ordentliga resursförstärkningar redan nu, i samband med regeringens höstbudget. De måste också prioritera arbetet i dessa utanförskapsområden. Då får polisen inte tvingas till en defensiv taktik där man tolererar att kriminella ungdomsgäng får härja fritt medan de står bredvid och ser på.

Under lång tid har vi haft ett växande antal utanförskapsområden med utvecklade parallellsamhällen dit polis och annan utryckningspersonal inte gärna tar sig utan förstärkning. Den här sommaren har problemen blivit akuta när hundratals bilar stuckits i brand på platser från Malmö och Stockholm till Södertälje, Västerås, Norrköping och Borås, och knappt någon har kunnat gripas. Bilbränderna blir en markering från de kriminella i dessa områden över hur impotent svensk polis och rättssamhället är där.

Natten mot måndagen dog en åttaårig pojke när en handgranat kastades in genom ett lägenhetsfönster i Göteborgsförorten Biskopsgården. Flera andra barn fanns också i lägenheten. Polisen tror att det kan vara en hämnd för de omtalade restaurangmorden på Vårdväderstorget förra året. Den avskyvärda händelsen visar hur hänsynslöst och barbariskt de kriminella gängen agerar när inte ens barn går säkra. Det är heller inte första gången. Förra året omkom en fyraårig flicka när den bil hon färdades i utsattes för ett sprängattentat.

Nu måste samhället reagera, sätta ned fötterna och med kraft säga att det får vara nog nu! Vi får inte acceptera att kriminella och olika typer av organiserad brottslighet helt sonika tar över kontrollen över sina lokalsamhällen. Regeringen måste agera kraftfullt och ge polisen de resurser och de befogenheter de behöver för att ta tillbaka kontrollen.

Samtidigt har vi en rikspolischef som inte förstår stundens allvar. Medan polisen går på knäna, särskilt under sommarens alla ledigheter, så skriver Dan Eliasson obekymrat ett nyhetsbrev till sin kår om att ”vi klarade även denna sommar” och att han kommer tillbaka från sin semester ”något kilo lättare, utsövd och har mängder av energi”. Detta är ju inget annat än ett hån mot medarbetarna och tondövheten har också fått hård kritik av företrädare för polisfacket och många andra poliser som inte direkt känner igen sig i Eliassons verklighetsbeskrivning.

Sent omsider har även regeringen vaknat. I förra veckan presenterade justitieminister Morgan Johansson (S) och inrikesminister Anders Ygeman (S) några förslag till åtgärder för att komma till rätta med bilbränder och kriminalitet i utsatta områden. Bland annat skall inrättande av jourdomstolar och snabbare lagföring övervägas, liksom skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal och för skadegörelse, samt att unga brottslingar skall kunna få fotboja, kontaktskyldighet eller annan övervakning. Alla välkomna förslag men när ministrarna samtidigt använder ord som ”överväger”, ”se över” och ”översyn” kan man ju undra hur det blir med de faktiska genomförandena.

Sedan är det också så att detta inte hjälper i närtid. Om polisen inte ens klarar av att gripa några förövare så kan dessa heller inte ställas inför en jourdomstol eller få fotboja. Polisen måste få ordentliga resursförstärkningar redan nu, i samband med regeringens höstbudget. De måste också prioritera arbetet i dessa utanförskapsområden. Då får polisen inte tvingas till en defensiv taktik där man tolererar att kriminella ungdomsgäng får härja fritt medan de står bredvid och ser på.