2016-08-24 06:00

2016-08-24 06:00

Bra vård inte en fråga om mer pengar

Mer pengar till vården brukar efterfrågas när brister uppdagas. Men det är inte hur mycket pengar ett landsting lägger på vård som avgör kvaliteten.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har gjort sin årliga granskning av hur mycket pengar regioner och landsting satsar per invånare på hälso- och sjukvården. I undersökningen har man tagit hänsyn till folkhälsan i de olika regionerna liksom sjukvårdsbehoven. År efter år ligger Stockholm i toppen av listan, i år följt av Jämtland, Gotland, Blekinge och Uppsala. Även Norrbotten hör till de landsting som lägger mer pengar än rikssnittet på hälso- och sjukvårdskostnader per person.

Trots att Stockholm lägger mest pengar på vård är vården inte bäst i Stockholm. Göran Stiernstedt, statlig utredare och vårdexpert, säger till Svenska Dagbladet (14/8) att Stockholm har hög produktivitet, men att det i Stockholm sker väldigt många läkarbesök och inläggningar på sjukhus. Eftersom de inte kan motiveras av folkhälsoskäl tyder det på att patienten måste gå till många ställen för att få rätt vård och kontinuiteten inte är den bästa.

Bland de landsting och regioner som lägger minst pengar på sjukvård per individ finns Kalmar, Värmland och Kronoberg. Jönköping och Västmanland ligger strax under rikssnittet. Minst pengar lägger Östergötland. Men det innebär inte att regionen har sämre vård, tvärtom ligger Östergötland bra till när det gäller resultat. Man kan kort säga att regionen bedriver en effektiv vård.

Stiernstedt poängterar att det intressanta är vilket resultat man når, inte hur mycket man satsar. Sjukhus i både Kalmar och Kronoberg finns med när landets bästa sjukhus listas av Dagens Industri, och Jönköping har nöjdast patienter enligt Vårdbarometern 2015.

Det är dags att begrava myten om att mer pengar automatiskt ger bättre vård. Motståndare till vinster i välfärden hävdar att de privata välfärdsföretagen dränerar välfärden och lägger pengarna i egen ficka. Men kvalitet är inte en fråga om hur mycket pengar man lägger på vården utan om hur man bedriver vården.

Det går att bedriva kvalitativ vård för mindre pengar. Att tillåta vinster i välfärden kan till och med förbättra effektiviteten generellt inom vården. Tekniska lösningar och resurssmart användning av personal kan sprida sig till fler vårdcentraler och sjukhus. Ett exempel på en effektiv lösning är det program det aktiebolagsdrivna sjukhuset S:t Göran i Stockholm använder sig av för att registrera vilka patienter som svarat på kallelser till operation. Systemet har minskat kostnaderna för inställda operationer markant, ett problem som kostar svensk sjukvård mycket pengar.

Tyvärr är det få socialdemokrater, inklusive statsminister Stefan Löfven, som vill acceptera sanningen. Istället väljer man att enträget hålla fast vid vinstmotståndet. Sverige skulle må bättre om regeringspartierna en gång för alla tog av sig de ideologiska skygglapparna i vinstfrågan.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har gjort sin årliga granskning av hur mycket pengar regioner och landsting satsar per invånare på hälso- och sjukvården. I undersökningen har man tagit hänsyn till folkhälsan i de olika regionerna liksom sjukvårdsbehoven. År efter år ligger Stockholm i toppen av listan, i år följt av Jämtland, Gotland, Blekinge och Uppsala. Även Norrbotten hör till de landsting som lägger mer pengar än rikssnittet på hälso- och sjukvårdskostnader per person.

Trots att Stockholm lägger mest pengar på vård är vården inte bäst i Stockholm. Göran Stiernstedt, statlig utredare och vårdexpert, säger till Svenska Dagbladet (14/8) att Stockholm har hög produktivitet, men att det i Stockholm sker väldigt många läkarbesök och inläggningar på sjukhus. Eftersom de inte kan motiveras av folkhälsoskäl tyder det på att patienten måste gå till många ställen för att få rätt vård och kontinuiteten inte är den bästa.

Bland de landsting och regioner som lägger minst pengar på sjukvård per individ finns Kalmar, Värmland och Kronoberg. Jönköping och Västmanland ligger strax under rikssnittet. Minst pengar lägger Östergötland. Men det innebär inte att regionen har sämre vård, tvärtom ligger Östergötland bra till när det gäller resultat. Man kan kort säga att regionen bedriver en effektiv vård.

Stiernstedt poängterar att det intressanta är vilket resultat man når, inte hur mycket man satsar. Sjukhus i både Kalmar och Kronoberg finns med när landets bästa sjukhus listas av Dagens Industri, och Jönköping har nöjdast patienter enligt Vårdbarometern 2015.

Det är dags att begrava myten om att mer pengar automatiskt ger bättre vård. Motståndare till vinster i välfärden hävdar att de privata välfärdsföretagen dränerar välfärden och lägger pengarna i egen ficka. Men kvalitet är inte en fråga om hur mycket pengar man lägger på vården utan om hur man bedriver vården.

Det går att bedriva kvalitativ vård för mindre pengar. Att tillåta vinster i välfärden kan till och med förbättra effektiviteten generellt inom vården. Tekniska lösningar och resurssmart användning av personal kan sprida sig till fler vårdcentraler och sjukhus. Ett exempel på en effektiv lösning är det program det aktiebolagsdrivna sjukhuset S:t Göran i Stockholm använder sig av för att registrera vilka patienter som svarat på kallelser till operation. Systemet har minskat kostnaderna för inställda operationer markant, ett problem som kostar svensk sjukvård mycket pengar.

Tyvärr är det få socialdemokrater, inklusive statsminister Stefan Löfven, som vill acceptera sanningen. Istället väljer man att enträget hålla fast vid vinstmotståndet. Sverige skulle må bättre om regeringspartierna en gång för alla tog av sig de ideologiska skygglapparna i vinstfrågan.