2016-07-12 06:00

2016-07-12 06:00

Bestämt om ålder

En tandröntgenundersökning ger tillräckligt säkert besked om en persons ålder för att kunna användas i domstolar. Det slår Högsta Domstolen fast i en dom i måndags. Det torde nu också räcka för att göra åldersbestämningar av asylsökande.

Fallet rörde en algerisk man som upprepade gånger knivskurit en kvinna som vägrat att ha sex med honom. I tingsrätten dömdes han till ungdomsvård eftersom man där utgick från hans egna uppgifter om att han bara var 16 år när brottet begicks. I hovrätten gjordes en ny åldersbestämning och då ansågs det att mannen snarare var 21 år och därför inte kunde få den lindrigare dom man får om man är under 18 år. Eftersom det hela har stort principiellt intresse gick avgörandet vidare till Högsta Domstolen.

Och HD dömer mannen till ett år och tre månaders fängelse och därefter utvisning i fem år. Enligt HD:s ledamöter så är den tandmognadsundersökning som gjorts av två odontologer oberoende av varandra så pass tillförlitlig att man funnit mannens sannolika ålder till minst 20 år. Därför kan han dömas till fängelse istället för till ungdomsvård. Det är ett viktigt besked då det finns en mängd rättsprocesser där gärningsmannens ålder och identitet är okänd.

Under en längre tid har det pågått en många gånger obegriplig debatt om åldersbestämningar av framför allt asylsökande unga män som nu förhoppningsvis kan få ett avslut. I sin iver att inte vilja peka ut ensamkommande har man blundat för ett stort och reellt problem – ett problem som också alltså finns inom rättsväsendet. Läkare, myndigheter och diverse opinionsbildare har velat avvisa tanken på att det ens går att åldersbestämma trots att nästan alla andra länder klarar av det utan större problem.

My Hedström, som är byråchef hos Riksåklagaren, säger i Dagens Nyheter att vuxna inte skall kunna avtjäna straff för grova brott tillsammans med de som faktiskt är barn. Bara av den anledningen är det viktigt att ha åldersbestämningar. På samma sätt skall inte vuxna asylsökande kunna bo på hem för ensamkommande asylsökande barn, och sedan dessutom behandlas förmånligare i asylprocessen. Dessa problemställningar har helt gått förbi de flesta kritikerna av att det görs åldersbestämningar.

RÅ tror nu att domen i HD kommer att få betydelse också i asylprocessen och det får vi verkligen hoppas. Ett bra tecken är att justitie- och migrationsministern Morgan Johansson (S) välkomnat domen. Sedan tidigare har regeringen gett Rättsmedicinalverket i uppdrag att hjälpa Migrationsverket med åldersbedömningar. Socialstyrelsen har dock satt sig på tvären när de i våras i sina nya riktlinjer hävdade att tandmognadsundersökningar inte var tillförlitliga. HD-domen borde nu undanröja den invändningen.

Oavsett hur det kommer att se ut så måste regeringen och berörda myndigheter snabbt ta fram metoder och processer för att göra säkra åldersbedömningar. Vi har i politiskt korrekt rädsla undvikit att ta itu med det, men nu är det hög tid att vi gör det.

Fallet rörde en algerisk man som upprepade gånger knivskurit en kvinna som vägrat att ha sex med honom. I tingsrätten dömdes han till ungdomsvård eftersom man där utgick från hans egna uppgifter om att han bara var 16 år när brottet begicks. I hovrätten gjordes en ny åldersbestämning och då ansågs det att mannen snarare var 21 år och därför inte kunde få den lindrigare dom man får om man är under 18 år. Eftersom det hela har stort principiellt intresse gick avgörandet vidare till Högsta Domstolen.

Och HD dömer mannen till ett år och tre månaders fängelse och därefter utvisning i fem år. Enligt HD:s ledamöter så är den tandmognadsundersökning som gjorts av två odontologer oberoende av varandra så pass tillförlitlig att man funnit mannens sannolika ålder till minst 20 år. Därför kan han dömas till fängelse istället för till ungdomsvård. Det är ett viktigt besked då det finns en mängd rättsprocesser där gärningsmannens ålder och identitet är okänd.

Under en längre tid har det pågått en många gånger obegriplig debatt om åldersbestämningar av framför allt asylsökande unga män som nu förhoppningsvis kan få ett avslut. I sin iver att inte vilja peka ut ensamkommande har man blundat för ett stort och reellt problem – ett problem som också alltså finns inom rättsväsendet. Läkare, myndigheter och diverse opinionsbildare har velat avvisa tanken på att det ens går att åldersbestämma trots att nästan alla andra länder klarar av det utan större problem.

My Hedström, som är byråchef hos Riksåklagaren, säger i Dagens Nyheter att vuxna inte skall kunna avtjäna straff för grova brott tillsammans med de som faktiskt är barn. Bara av den anledningen är det viktigt att ha åldersbestämningar. På samma sätt skall inte vuxna asylsökande kunna bo på hem för ensamkommande asylsökande barn, och sedan dessutom behandlas förmånligare i asylprocessen. Dessa problemställningar har helt gått förbi de flesta kritikerna av att det görs åldersbestämningar.

RÅ tror nu att domen i HD kommer att få betydelse också i asylprocessen och det får vi verkligen hoppas. Ett bra tecken är att justitie- och migrationsministern Morgan Johansson (S) välkomnat domen. Sedan tidigare har regeringen gett Rättsmedicinalverket i uppdrag att hjälpa Migrationsverket med åldersbedömningar. Socialstyrelsen har dock satt sig på tvären när de i våras i sina nya riktlinjer hävdade att tandmognadsundersökningar inte var tillförlitliga. HD-domen borde nu undanröja den invändningen.

Oavsett hur det kommer att se ut så måste regeringen och berörda myndigheter snabbt ta fram metoder och processer för att göra säkra åldersbedömningar. Vi har i politiskt korrekt rädsla undvikit att ta itu med det, men nu är det hög tid att vi gör det.