2016-07-11 13:50

2016-07-11 13:50

Polisen måste synas

LEDARE

Det finns all anledning att oroa sig för den tilltagande känsla av otrygghet som nattliga skjutningar med automatvapen ger upphov till, även om man bor långt ifrån skottlossningen. De upprepade skjutningarna i Sollentuna borde oroa alla.

Tomhylsor och skotthål i kommunhuset, en restaurang och en korvkiosk finns, men ingen förklaring till vad som pågår och varför. Att det handlar om någon form av kriminell uppgörelse eller revirmarkering är rimliga förklaringar. Polisen har ökat sin närvaro i Sollentuna för att få stopp på skjutningarna där.

Det är naturligtvis bra om polisen lyckas få ett slut på skjutningarna innan någon dör. Tittar man på den statistik som SVT sammanställt över antalet dödade i skottlossningar mellan år 2013 och september år 2015, så ligger grannländernas huvudstäder bättre till än Malmö (sju jämfört med sex dödade i Köpenhamn). I Göteborg sköts 17 personer ihjäl under perioden vilket ska jämföras med tre i Oslo. Stockholm ligger sämst till med 21 dödade.

Statistiken, med hänsyn tagen till folkmängd, säger oss att vi i Sverige har ett problem med skjutningar som är långt mycket större än i våra grannländer. Risken för att komma i vägen för en skjutning är större i storstäderna men tendensen till allt grövre och urskillningslöst våld sprider en känsla av otrygghet i hela landet.

Det är därför av största vikt att polisen får ett stopp på skjutningarna. Polisen kan dock inte lösa sina uppgifter utan tillräckliga resurser och rätt använda resurser. I Almedalen har politikerna talat om fler poliser och det är naturligtvis bra.

Men vi måste också ta vara på de poliser vi har. Till att börja med måste de vilja fortsätta att vara poliser. Enligt en undersökning Polisförbundet och Novus gjorde förra året har tre av fyra poliser övervägt att sluta. Låga löner och kaoset i och med omorganisationen av Polisen är viktiga anledningar.

Utöver motiverade poliser måste fler poliser synas ute i samhället. I en intervju med Svenska nyhetsbyrån sätter polisinspektör Ulf Broström fingret på ett viktigt och märkligt förhållande: Det har inte funnits fler poliser per capita i Sverige. Av landets ca 20 200 poliser finns 9 000 i yttre tjänst och av dessa har hälften administrativa uppgifter. Alltså är det bara 4 500 av landets alla poliser som medborgarna har en chans att se.

Såhär ska det inte vara. När partierna lägger fram förslag om ett par tusen nya poliser måste det vara poliser i synlig yttre tjänst. Det är resursslöseri att binda poliser i administration som civilanställda kan göra.

Synliga poliser skapar trygghet och förebygger brott. Samhället kan inte acceptera vare sig skjutningar eller småstölder. Därför måste polisen få tid och resurser att göra sitt arbete ute på fältet. Det är lika mycket en organisationsfråga som en politisk fråga.

Tomhylsor och skotthål i kommunhuset, en restaurang och en korvkiosk finns, men ingen förklaring till vad som pågår och varför. Att det handlar om någon form av kriminell uppgörelse eller revirmarkering är rimliga förklaringar. Polisen har ökat sin närvaro i Sollentuna för att få stopp på skjutningarna där.

Det är naturligtvis bra om polisen lyckas få ett slut på skjutningarna innan någon dör. Tittar man på den statistik som SVT sammanställt över antalet dödade i skottlossningar mellan år 2013 och september år 2015, så ligger grannländernas huvudstäder bättre till än Malmö (sju jämfört med sex dödade i Köpenhamn). I Göteborg sköts 17 personer ihjäl under perioden vilket ska jämföras med tre i Oslo. Stockholm ligger sämst till med 21 dödade.

Statistiken, med hänsyn tagen till folkmängd, säger oss att vi i Sverige har ett problem med skjutningar som är långt mycket större än i våra grannländer. Risken för att komma i vägen för en skjutning är större i storstäderna men tendensen till allt grövre och urskillningslöst våld sprider en känsla av otrygghet i hela landet.

Det är därför av största vikt att polisen får ett stopp på skjutningarna. Polisen kan dock inte lösa sina uppgifter utan tillräckliga resurser och rätt använda resurser. I Almedalen har politikerna talat om fler poliser och det är naturligtvis bra.

Men vi måste också ta vara på de poliser vi har. Till att börja med måste de vilja fortsätta att vara poliser. Enligt en undersökning Polisförbundet och Novus gjorde förra året har tre av fyra poliser övervägt att sluta. Låga löner och kaoset i och med omorganisationen av Polisen är viktiga anledningar.

Utöver motiverade poliser måste fler poliser synas ute i samhället. I en intervju med Svenska nyhetsbyrån sätter polisinspektör Ulf Broström fingret på ett viktigt och märkligt förhållande: Det har inte funnits fler poliser per capita i Sverige. Av landets ca 20 200 poliser finns 9 000 i yttre tjänst och av dessa har hälften administrativa uppgifter. Alltså är det bara 4 500 av landets alla poliser som medborgarna har en chans att se.

Såhär ska det inte vara. När partierna lägger fram förslag om ett par tusen nya poliser måste det vara poliser i synlig yttre tjänst. Det är resursslöseri att binda poliser i administration som civilanställda kan göra.

Synliga poliser skapar trygghet och förebygger brott. Samhället kan inte acceptera vare sig skjutningar eller småstölder. Därför måste polisen få tid och resurser att göra sitt arbete ute på fältet. Det är lika mycket en organisationsfråga som en politisk fråga.