2016-07-09 06:00

2016-07-09 06:00

Vi behöver mer svensk mat

LEDARE: Förberedd?

Hur många av oss har ett skafferi med livsmedel som räcker fem dagar? Inte tillräckligt många av oss om vi ska tro Livsmedelsverket som vill att både kommuner och individers krisberedskap ska ses över. Skulle Sverige isoleras räcker maten i någon vecka sen får vi nog slåss om den mat som finns kvar.

Det är inte en slump att postapokalypsen är ett populärt tema i populärkulturen. Sällan har väl zombiefilmerna och -tv-serierna varit så efterfrågade av publiken. En viktig del av genrens attraktionskraft är föreställningarna om vad som händer med ett samhälle i upplösning. Allas krig mot alla och/eller samarbete i en värld med knappa resurser och brist på mat?

Det finns all anledning att lyssna på Livsmedelsverkets varningar. Vi importerar varannan tugga mat vilket gör oss sårbara. Samtidigt som beroendet av importerad mat ökat har de statliga reservlagren avvecklats efter EU-inträdet.

De livsmedelslager som maten i affärerna kommer ifrån finns i stor utsträckning i andra länder och i tågvagnar och lastbilssläp. Grönsakerna som vi ska köpa i morgon lastades på en lastbil i Spanien igår. Blir det störningar i transportsystemet kommer butikshyllorna att gapa tomma inom någon dag.

En tråkig konsekvens av det ökade importberoendet är igenväxande hagar och åkrar i Sverige. Värre lär det bli i takt med att allt fler mjölkgårdar slås ut.

För den biologiska mångfalden och folkförsörjningens skull är det bra om den svenska livsmedelsproduktionen ökar. Det finns glädjande tecken på ökad efterfrågan på svenskt antibiotikafritt nötkött. Håller efterfrågan i sig kommer fler kossor att fylla hagarna.

Det kommer dock att ta tid att minska importberoendet. Även om allt fler politiker nu talar om att gynna svenskt jordbruk, eller egentligen sluta missgynna svenskt jordbruk, så brukar det vara långt från ord till handling. Ta en sådan enkel sak som att sänka dieselskatten till en europeisk nivå. En sådan sänkning kostar några hundra miljoner och betyder mycket lite i statsbudgeten men väldigt mycket för de enskilda gårdarna.

Det finns mycket att göra för att ge svenska bönder möjlighet att konkurrera med producenter i övriga EU. Mycket handlar om att få övriga länder att följa de regelverk som finns, exempelvis grisdirektivet och andra djurskyddsregler.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) har sagt (TV4 7/7) att offentliga upphandlare ska ställa krav på sina leverantörer som inte missgynnar svenskt lantbruk. Det är en bra inställning. Sen får vi också hoppas att regeringen levererar i fråga om den nationella livsmedelsstrategin som ska presenteras till hösten.

Strategin ska syfta till att öka svensk livsmedelsproduktion. Förhoppningsvis kommer strategins alla målsättningar att åtföljas av ett genomförandeprogram som bit för bit förbättrar svenska lantbrukares konkurrenskraft. Utan konkreta åtgärder är risken stor att allt blir som vanligt och MP lyckas driva igenom nya pålagor på lantbruket.

I väntan på att politikerna ger svenskt lantbruk förutsättningar att öka produktionen och öka självförsörjningsgraden så gör vi nog klokt i att följa Livsmedelsverkets rekommendation och lägga upp ett eget reservlager av livsmedel. Det skadar som bekant inte att vara förberedd.

Det är inte en slump att postapokalypsen är ett populärt tema i populärkulturen. Sällan har väl zombiefilmerna och -tv-serierna varit så efterfrågade av publiken. En viktig del av genrens attraktionskraft är föreställningarna om vad som händer med ett samhälle i upplösning. Allas krig mot alla och/eller samarbete i en värld med knappa resurser och brist på mat?

Det finns all anledning att lyssna på Livsmedelsverkets varningar. Vi importerar varannan tugga mat vilket gör oss sårbara. Samtidigt som beroendet av importerad mat ökat har de statliga reservlagren avvecklats efter EU-inträdet.

De livsmedelslager som maten i affärerna kommer ifrån finns i stor utsträckning i andra länder och i tågvagnar och lastbilssläp. Grönsakerna som vi ska köpa i morgon lastades på en lastbil i Spanien igår. Blir det störningar i transportsystemet kommer butikshyllorna att gapa tomma inom någon dag.

En tråkig konsekvens av det ökade importberoendet är igenväxande hagar och åkrar i Sverige. Värre lär det bli i takt med att allt fler mjölkgårdar slås ut.

För den biologiska mångfalden och folkförsörjningens skull är det bra om den svenska livsmedelsproduktionen ökar. Det finns glädjande tecken på ökad efterfrågan på svenskt antibiotikafritt nötkött. Håller efterfrågan i sig kommer fler kossor att fylla hagarna.

Det kommer dock att ta tid att minska importberoendet. Även om allt fler politiker nu talar om att gynna svenskt jordbruk, eller egentligen sluta missgynna svenskt jordbruk, så brukar det vara långt från ord till handling. Ta en sådan enkel sak som att sänka dieselskatten till en europeisk nivå. En sådan sänkning kostar några hundra miljoner och betyder mycket lite i statsbudgeten men väldigt mycket för de enskilda gårdarna.

Det finns mycket att göra för att ge svenska bönder möjlighet att konkurrera med producenter i övriga EU. Mycket handlar om att få övriga länder att följa de regelverk som finns, exempelvis grisdirektivet och andra djurskyddsregler.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) har sagt (TV4 7/7) att offentliga upphandlare ska ställa krav på sina leverantörer som inte missgynnar svenskt lantbruk. Det är en bra inställning. Sen får vi också hoppas att regeringen levererar i fråga om den nationella livsmedelsstrategin som ska presenteras till hösten.

Strategin ska syfta till att öka svensk livsmedelsproduktion. Förhoppningsvis kommer strategins alla målsättningar att åtföljas av ett genomförandeprogram som bit för bit förbättrar svenska lantbrukares konkurrenskraft. Utan konkreta åtgärder är risken stor att allt blir som vanligt och MP lyckas driva igenom nya pålagor på lantbruket.

I väntan på att politikerna ger svenskt lantbruk förutsättningar att öka produktionen och öka självförsörjningsgraden så gör vi nog klokt i att följa Livsmedelsverkets rekommendation och lägga upp ett eget reservlager av livsmedel. Det skadar som bekant inte att vara förberedd.