2016-06-27 06:00

2016-06-27 06:00

Omröstning med besk eftersmak

LEDARE: Brexit

Svaret på britternas folkomröstning, att Storbritannien ska lämna EU, förvånade många. När premiärminister David Cameron lovade en folkomröstning var det för att visa att man tar väljarna på allvar, då risken för att Storbritannien skulle lämna EU bedömdes vara liten.
Sedan dess har opinionen svängt och i fredags meddelade Cameron att han avgår sedan han förlorat omröstningen. Resultatet visade på en splittrad syn på EU då Skottland, Nordirland och London ville stanna kvar i unionen.

EU-samarbetet har sina skamfläckar. I vissa frågor försvåras företagande och handel av detaljregleringar så som de senast i Sverige omdiskuterade reglerna om snus och tobak, i andra frågor lyckas man inte få till ett välfungerande samarbete, som gällande flyktingkrisen.

Men oavsett problemen så fungerar handeln mellan Europas länder mångdubbelt bättre med EU-samarbetet än utan, och även samarbetet för att motverka humanitära katastrofer fungerar långt mycket bättre inom EU än utan organ att verka i.

Att britterna lämnar EU kommer att påverka såväl Storbritannien som omvärlden negativt.

Det kommer att ha en negativ inverkan på Sverige och svenska jobb. Storbritannien är Sveriges femte största exportmarknad. Norrbottens och Kronobergs län ligger i topp bland de län med störst andel export till de brittiska öarna. Denna export kan drabbas beroende på hur handelsavtalen mellan EU och Storbritannien kommer att se ut och försvåras om det införs nya handelshinder.

Inom EU har medlemsstaterna inte fått subventionera marknader, förutom med vissa undantag. Det har bidragit till en sund konkurrens mellan företag i olika länder. Men många som röstat mot EU vill att Storbritannien ska subventionera sin stålindustri, något som skulle påverka Sverige och särskilt Norrbotten negativt.

Efter att resultatet av omröstningen stod klart tappade pundet kraftigt i värde. Det blev tydligt för många vilka konsekvenser Brexit kommer att få för Storbritannien.

Efter att lämna-sidan vunnit har många britter berättat att de nu ångrat sina röster för utträde, inte minst efter att Nigel Farage, ledare för Ukip, erkänt i TV att pengarna som Storbritannien tidigare gett till EU inte alls kommer kunna gå till sjukvård, vilket han tidigare utlovat. Många som röstat för att lämna har också trott att Storbritannien kommer att försätta sig i en bättre förhandlingsposition gentemot EU - men varför skulle EU ge bättre avtal till någon som inte vill vara med?

Omkring tre miljoner britter har nu skrivit under för en ny omröstning. Det som EU-förespråkarna kallat för ett ”osäkert läge”blev plötsligt uppenbart för många. Genom svag argumentation från EU-förespråkarna kunde EU-motståndarna passa på att skylla många av Storbritanniens problem på EU. Men Storbritannien kommer inte att bli ett problemfritt land vid ett utträde. Och med återuppväckta självständighetsdrömmar i både Skottland och Nordirland är risken att utträdesdrömmen om ett återupprättat stort, starkt och självständigt Storbritannien slutar med ett ensamt och stukat Lillbritannien.

EU-samarbetet har sina skamfläckar. I vissa frågor försvåras företagande och handel av detaljregleringar så som de senast i Sverige omdiskuterade reglerna om snus och tobak, i andra frågor lyckas man inte få till ett välfungerande samarbete, som gällande flyktingkrisen.

Men oavsett problemen så fungerar handeln mellan Europas länder mångdubbelt bättre med EU-samarbetet än utan, och även samarbetet för att motverka humanitära katastrofer fungerar långt mycket bättre inom EU än utan organ att verka i.

Att britterna lämnar EU kommer att påverka såväl Storbritannien som omvärlden negativt.

Det kommer att ha en negativ inverkan på Sverige och svenska jobb. Storbritannien är Sveriges femte största exportmarknad. Norrbottens och Kronobergs län ligger i topp bland de län med störst andel export till de brittiska öarna. Denna export kan drabbas beroende på hur handelsavtalen mellan EU och Storbritannien kommer att se ut och försvåras om det införs nya handelshinder.

Inom EU har medlemsstaterna inte fått subventionera marknader, förutom med vissa undantag. Det har bidragit till en sund konkurrens mellan företag i olika länder. Men många som röstat mot EU vill att Storbritannien ska subventionera sin stålindustri, något som skulle påverka Sverige och särskilt Norrbotten negativt.

Efter att resultatet av omröstningen stod klart tappade pundet kraftigt i värde. Det blev tydligt för många vilka konsekvenser Brexit kommer att få för Storbritannien.

Efter att lämna-sidan vunnit har många britter berättat att de nu ångrat sina röster för utträde, inte minst efter att Nigel Farage, ledare för Ukip, erkänt i TV att pengarna som Storbritannien tidigare gett till EU inte alls kommer kunna gå till sjukvård, vilket han tidigare utlovat. Många som röstat för att lämna har också trott att Storbritannien kommer att försätta sig i en bättre förhandlingsposition gentemot EU - men varför skulle EU ge bättre avtal till någon som inte vill vara med?

Omkring tre miljoner britter har nu skrivit under för en ny omröstning. Det som EU-förespråkarna kallat för ett ”osäkert läge”blev plötsligt uppenbart för många. Genom svag argumentation från EU-förespråkarna kunde EU-motståndarna passa på att skylla många av Storbritanniens problem på EU. Men Storbritannien kommer inte att bli ett problemfritt land vid ett utträde. Och med återuppväckta självständighetsdrömmar i både Skottland och Nordirland är risken att utträdesdrömmen om ett återupprättat stort, starkt och självständigt Storbritannien slutar med ett ensamt och stukat Lillbritannien.

  • Anna Sandström/SNB