2016-06-20 06:00

2016-06-20 06:00

Ta ansvar för tolkarnas säkerhet

Det verkar som om Sverige med regeringen i spetsen har bestämt sig för att de afghanska tolkar som arbetat för Försvarsmakten under militära insatsen i Afghanistan inte skall få sina asylskäl prövade. Bara för att man har jobbat för försvaret så ska man inte ha en gräddfil till Sverige anser regeringen.

Regeringen, anförd av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S), har dock fel. Sverige har visst ett särskilt ansvar för de tolkar som varit en central del av de svenska förbanden. Det är svårt att föreställa sig hur den svenska truppen skulle kunna ha löst sina uppgifter utan möjlighet att kommunicera med lokalbefolkningen.

Tolktjänstgöringen har inte varit riskfri. Två tolkar har dödats i svensk tjänst. Men farorna kopplade till tolkuppdraget har inte tagit slut i och med det svenska tillbakadragandet. Tvärtom vittnar det tjugotalet kvarvarande tolkarna om hot och trakasserier kopplade till deras tidigare tolktjänster.

När den svenska insatsen avvecklades så samarbetade Försvarsmakten och Migrationsverket om att erbjuda de tolkar som var tjänst kring årsskiftet 2013/14 så kallad vidarebosättning i Sverige. Totalt handlade det om 68 personer inklusive familjemedlemmar. Genom den manövern kunde dessa utvalda tolkar söka asyl som kvotflyktingar enligt FN:s definition. Det innebar att de inte behövde ta sig till Sverige för att söka asyl. Utlänningslagen kräver att asyl söks på plats här i Sverige.

Under interpellationsdebatten mellan Morgan Johansson (S) och Allan Widman (L) underströk Widman det orimliga i att ett godtyckligt datum skulle styra tolkarnas möjligheter att få sitt skyddsbehov prövat.

Något särskilt ansvar för de kvarvarande tolkarna verkar inte regeringen kännas vid. Johansson lyckas dessutom med det mindre smickrande konststycket att jämföra tolkarnas insats med andra lokalanställda, så som städare och utkörare av livsmedel. Regeringen är således inte beredd att ändra något regelverk för att underlätta för just tolkar att söka asyl i Sverige. Ett krav som rests till förmån för tolkarnas sak är att ändra reglerna för att ge dem möjlighet att söka asyl på den svenska ambassaden i Kabul, Afghanistan. Det stänger alltså regeringen dörren för.

Under debatten försökte Johansson lägga så mycket av skulden för den uppkomna situationen som möjligt på den förra regeringen. Men om nu Alliansregeringen skött den här frågan på ett ovärdigt sätt så borde väl den nuvarande regeringen ta chansen att korrigera den orätt Sverige gjort tolkarna, kan man tycka.

Regeringens inställning är märkligt snål, med tanke på att över hundra tusen personer fick uppehållstillstånd förra året. Ännu märkligare är Migrationsverkets agerande när det kommer till tolkarna. Dagens Nyheter (10/6) har avslöjat hur en högt uppsatt jurist på Migrationsverket försökt påverka migrationsdomstolen i Malmö. Domstolen gav tre tolkar uppehållstillstånd trots att Migrationsverkets jurist kommit med antydningar om att det skulle finnas hemliga uppgifter om att tolkarna skulle utgöra säkerhetsrisker. Vad uppgifterna skulle bestå i fick domstolen inte veta. En minst sagt besynnerligt hantering.

Den svenska behandlingen av de afghanska tolkarna är skamlig. Oavsett vad regeringen anser så har vi som land ett moraliskt ansvar för tolkarna. Sluta tjafsa och gör det rätta.

Regeringen, anförd av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S), har dock fel. Sverige har visst ett särskilt ansvar för de tolkar som varit en central del av de svenska förbanden. Det är svårt att föreställa sig hur den svenska truppen skulle kunna ha löst sina uppgifter utan möjlighet att kommunicera med lokalbefolkningen.

Tolktjänstgöringen har inte varit riskfri. Två tolkar har dödats i svensk tjänst. Men farorna kopplade till tolkuppdraget har inte tagit slut i och med det svenska tillbakadragandet. Tvärtom vittnar det tjugotalet kvarvarande tolkarna om hot och trakasserier kopplade till deras tidigare tolktjänster.

När den svenska insatsen avvecklades så samarbetade Försvarsmakten och Migrationsverket om att erbjuda de tolkar som var tjänst kring årsskiftet 2013/14 så kallad vidarebosättning i Sverige. Totalt handlade det om 68 personer inklusive familjemedlemmar. Genom den manövern kunde dessa utvalda tolkar söka asyl som kvotflyktingar enligt FN:s definition. Det innebar att de inte behövde ta sig till Sverige för att söka asyl. Utlänningslagen kräver att asyl söks på plats här i Sverige.

Under interpellationsdebatten mellan Morgan Johansson (S) och Allan Widman (L) underströk Widman det orimliga i att ett godtyckligt datum skulle styra tolkarnas möjligheter att få sitt skyddsbehov prövat.

Något särskilt ansvar för de kvarvarande tolkarna verkar inte regeringen kännas vid. Johansson lyckas dessutom med det mindre smickrande konststycket att jämföra tolkarnas insats med andra lokalanställda, så som städare och utkörare av livsmedel. Regeringen är således inte beredd att ändra något regelverk för att underlätta för just tolkar att söka asyl i Sverige. Ett krav som rests till förmån för tolkarnas sak är att ändra reglerna för att ge dem möjlighet att söka asyl på den svenska ambassaden i Kabul, Afghanistan. Det stänger alltså regeringen dörren för.

Under debatten försökte Johansson lägga så mycket av skulden för den uppkomna situationen som möjligt på den förra regeringen. Men om nu Alliansregeringen skött den här frågan på ett ovärdigt sätt så borde väl den nuvarande regeringen ta chansen att korrigera den orätt Sverige gjort tolkarna, kan man tycka.

Regeringens inställning är märkligt snål, med tanke på att över hundra tusen personer fick uppehållstillstånd förra året. Ännu märkligare är Migrationsverkets agerande när det kommer till tolkarna. Dagens Nyheter (10/6) har avslöjat hur en högt uppsatt jurist på Migrationsverket försökt påverka migrationsdomstolen i Malmö. Domstolen gav tre tolkar uppehållstillstånd trots att Migrationsverkets jurist kommit med antydningar om att det skulle finnas hemliga uppgifter om att tolkarna skulle utgöra säkerhetsrisker. Vad uppgifterna skulle bestå i fick domstolen inte veta. En minst sagt besynnerligt hantering.

Den svenska behandlingen av de afghanska tolkarna är skamlig. Oavsett vad regeringen anser så har vi som land ett moraliskt ansvar för tolkarna. Sluta tjafsa och gör det rätta.