2016-06-08 06:00

2016-06-08 06:00

Regeringen har följt riksdagens mandat

Brev till ledarsidan: Vapendirektivet

Jag är glad att det nya förslaget till direktiv lever upp till det mandat riksdagen gav regeringen. Sverige har lyckats väl i förhandlingarna, skriver Anders Ygeman.

Hej Nya Wermlands-Tidningen! Jag heter Anders Ygeman och är Sveriges inrikesminister. Idag (3 juni, reds anm) fick regeringens linje i frågan om nytt vapendirektiv i EU stöd av samtliga partier i riksdagens EU-nämnd.

Ni hade fem påståenden i er ledartext som beskyllde mig och regeringen för att bryta mot det mandat riksdagen givit oss. De tänkte jag nu bemöta.

1) Tidsbegränsade vapenlicenser

Det blir ingen utökad femårig tidsbegränsning av licenser utöver det som redan idag gäller i Sverige. Nämligen pistoler, revolvrar och hel- samt vissa halvautomater som inte är avsedda för jakt.

2) Medicinska kontroller av vapenägare

Det blir inget krav på obligatoriska läkarundersökningar utöver vad som redan gäller idag i Sverige. Direktivet föreslår endast obligatoriska läkarundersökningar för den som söker tillstånd för några av de allra farligaste vapnen (kategori A).

3) Distanshandel

Svensk modell för distanshandel med vapen kommer fortsatt tillåtas. Det innebär att polisen kontrollerar säljaren och köparens identitet samt vapenlicenser. I förhandlingarna har det aldrig varit aktuellt med något annat.

4) Halvautomater

Halvautomater för jakt berörs inte av förslaget. De halvautomater som har kapacitet för magasin med mer än 10 patroner kommer få särskild kontroll och kommer klassas som kategori A, bland de allra farligaste vapnen som är förbjudna. Men, det finns också ett stort antal undantag för bland annat frivilliga skytterörelsen, för museer, för forskning, kritisk infrastruktur, samlare och målskyttar.

5) Magasin

Det stämmer inte att det blir några ökade licenskrav för vapendelar. Det blir ett krav på att ha licens för det vapen som man köper ett magasin eller ammunition till.

Ni säger också i er ledartext att jag och regeringen brutit mot det mandat riksdagen gett regeringen. Följande är det som såväl EU-nämnd som justitieutskott ställt sig bakom i början av förhandlingarna:

”För vissa särskilt farliga vapentyper som erfarenhetsmässigt kommit till användning vid terrorattentat och andra grova våldsbrott, t ex helautomatiska vapen och vapen som till sitt funktionssätt liknar eller kan modifieras till att bli helautomatiska vapen, bör särskilda kontrollnivåer gälla. Detsamma bör gälla för vapen som genom sin utformning, stor magasinskapacitet, tekniska tillbehör eller på annat sätt är ägnade för strid snarare än för jakt.”

Jag är glad att det nya förslaget till direktiv lever upp till det mandat riksdagen gav regeringen. Sverige har lyckats väl i förhandlingarna. Hoppas på fortsatt saklighet och god ton. Hälsningar

Anders Ygeman (S)

Inrikesminister


Svar direkt:
Inrikesministern har ofta och beredvilligt meddelat att regeringen i förhandlingarna om EU:s vapendirektiv följer riksdagens mandat, att landets jägare och sportskyttar inte ska drabbas. Ygeman har dock själv medgett i riksdagen att regeringen i förhandlingarna har drivit på för att begränsa eller förbjuda vapen som i dag är legala i Sverige. Så sent som i går, tisdagen den 7 juni, prickades dessutom inrikesministern av konstitutionsutskottet för att ha ignorerat riksdagens mandat i en annan EU-förhandling.

Att inrikesministern i sitt brev till ledarsidan uppehåller sig kring resultatet av förhandlingarna är ingen slump. Inte med ett ord nämns den svenska regeringens förhandlingsposition i dessa frågor, vilket var vad ledaren handlade om. Läckta dokument från förhandlingarna har visat att regeringen har förordat åtskilliga förändringar i strid med riksdagens mandat. Låt oss ta ett exempel:

Regeringen har förespråkat medicinska, inklusive psykologiska, kontroller som krav för att gymnasieungdomar på exempelvis jakt-, skogs- och skytteutbildningar ska beviljas licens, ett kraftigt överskridande av riksdagens mandat. Det framgår av den instruktion justitiedepartementet upprättade 4 februari, inför förhandlingsmötet fyra dagar senare. Det skulle åtminstone göra det, om inte just den passagen i dokumentet var sekretessbelagd.

Mycket av detta går dock att klargöra, om inrikesministern så önskar. E-postkorrespondensen mellan regeringens förhandlare Nils Hänninger och regeringens utsedde expert Peter Thorsell har visserligen redan gallrats, men ska kunna tas fram vid en eventuell KU-utfrågning om inrikesministern har kringgått riksdagen. Handlingar som härrör från korrespondensen finns dock kvar, exempelvis den ovan refererade instruktionen. När de begärdes ut meddelades att de har sekretessbelagts med hänvisning till att Sveriges mellanfolkliga förbindelser antas kunna skadas. Ett intressant antagande, allt som förefaller skyddas är regeringens avsteg från riksdagsmandatet.

Ygeman har möjlighet att visa att regeringen följt riksdagens mandat genom att häva sekretessen. Så länge den består är hans ord bara tomt prat.

NWT:s politiska redaktion

Hej Nya Wermlands-Tidningen! Jag heter Anders Ygeman och är Sveriges inrikesminister. Idag (3 juni, reds anm) fick regeringens linje i frågan om nytt vapendirektiv i EU stöd av samtliga partier i riksdagens EU-nämnd.

Ni hade fem påståenden i er ledartext som beskyllde mig och regeringen för att bryta mot det mandat riksdagen givit oss. De tänkte jag nu bemöta.

1) Tidsbegränsade vapenlicenser

Det blir ingen utökad femårig tidsbegränsning av licenser utöver det som redan idag gäller i Sverige. Nämligen pistoler, revolvrar och hel- samt vissa halvautomater som inte är avsedda för jakt.

2) Medicinska kontroller av vapenägare

Det blir inget krav på obligatoriska läkarundersökningar utöver vad som redan gäller idag i Sverige. Direktivet föreslår endast obligatoriska läkarundersökningar för den som söker tillstånd för några av de allra farligaste vapnen (kategori A).

3) Distanshandel

Svensk modell för distanshandel med vapen kommer fortsatt tillåtas. Det innebär att polisen kontrollerar säljaren och köparens identitet samt vapenlicenser. I förhandlingarna har det aldrig varit aktuellt med något annat.

4) Halvautomater

Halvautomater för jakt berörs inte av förslaget. De halvautomater som har kapacitet för magasin med mer än 10 patroner kommer få särskild kontroll och kommer klassas som kategori A, bland de allra farligaste vapnen som är förbjudna. Men, det finns också ett stort antal undantag för bland annat frivilliga skytterörelsen, för museer, för forskning, kritisk infrastruktur, samlare och målskyttar.

5) Magasin

Det stämmer inte att det blir några ökade licenskrav för vapendelar. Det blir ett krav på att ha licens för det vapen som man köper ett magasin eller ammunition till.

Ni säger också i er ledartext att jag och regeringen brutit mot det mandat riksdagen gett regeringen. Följande är det som såväl EU-nämnd som justitieutskott ställt sig bakom i början av förhandlingarna:

”För vissa särskilt farliga vapentyper som erfarenhetsmässigt kommit till användning vid terrorattentat och andra grova våldsbrott, t ex helautomatiska vapen och vapen som till sitt funktionssätt liknar eller kan modifieras till att bli helautomatiska vapen, bör särskilda kontrollnivåer gälla. Detsamma bör gälla för vapen som genom sin utformning, stor magasinskapacitet, tekniska tillbehör eller på annat sätt är ägnade för strid snarare än för jakt.”

Jag är glad att det nya förslaget till direktiv lever upp till det mandat riksdagen gav regeringen. Sverige har lyckats väl i förhandlingarna. Hoppas på fortsatt saklighet och god ton. Hälsningar

Anders Ygeman (S)

Inrikesminister


Svar direkt:
Inrikesministern har ofta och beredvilligt meddelat att regeringen i förhandlingarna om EU:s vapendirektiv följer riksdagens mandat, att landets jägare och sportskyttar inte ska drabbas. Ygeman har dock själv medgett i riksdagen att regeringen i förhandlingarna har drivit på för att begränsa eller förbjuda vapen som i dag är legala i Sverige. Så sent som i går, tisdagen den 7 juni, prickades dessutom inrikesministern av konstitutionsutskottet för att ha ignorerat riksdagens mandat i en annan EU-förhandling.

Att inrikesministern i sitt brev till ledarsidan uppehåller sig kring resultatet av förhandlingarna är ingen slump. Inte med ett ord nämns den svenska regeringens förhandlingsposition i dessa frågor, vilket var vad ledaren handlade om. Läckta dokument från förhandlingarna har visat att regeringen har förordat åtskilliga förändringar i strid med riksdagens mandat. Låt oss ta ett exempel:

Regeringen har förespråkat medicinska, inklusive psykologiska, kontroller som krav för att gymnasieungdomar på exempelvis jakt-, skogs- och skytteutbildningar ska beviljas licens, ett kraftigt överskridande av riksdagens mandat. Det framgår av den instruktion justitiedepartementet upprättade 4 februari, inför förhandlingsmötet fyra dagar senare. Det skulle åtminstone göra det, om inte just den passagen i dokumentet var sekretessbelagd.

Mycket av detta går dock att klargöra, om inrikesministern så önskar. E-postkorrespondensen mellan regeringens förhandlare Nils Hänninger och regeringens utsedde expert Peter Thorsell har visserligen redan gallrats, men ska kunna tas fram vid en eventuell KU-utfrågning om inrikesministern har kringgått riksdagen. Handlingar som härrör från korrespondensen finns dock kvar, exempelvis den ovan refererade instruktionen. När de begärdes ut meddelades att de har sekretessbelagts med hänvisning till att Sveriges mellanfolkliga förbindelser antas kunna skadas. Ett intressant antagande, allt som förefaller skyddas är regeringens avsteg från riksdagsmandatet.

Ygeman har möjlighet att visa att regeringen följt riksdagens mandat genom att häva sekretessen. Så länge den består är hans ord bara tomt prat.

NWT:s politiska redaktion