2016-05-25 06:00

2016-05-25 06:00

Den oheliga alliansen

I dag skall riksdagen rösta om värdlandsavtalet med försvarsalliansen Nato. Avtalet stärker vår säkerhet genom att reglera samarbetet och övningarna med Nato, och gör det möjligt att vid behov ta emot stöd därifrån. En förkrossande majoritet i riksdagen står bakom värdlandsavtalet – regeringen och samtliga allianspartier. Men riksdagens två ytterlighetspartier – Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna – hotar att ställa till med besvärligheter.

Det hör till ovanligheterna att dessa två partier gör gemensam sak, och hatet mellan dem är djupt och innerligt. Så brukar det ofta vara mellan politiska ytterligheter. I sak förenas de dock i många frågor. I det här fallet undfallenheten/beundran för Ryssland och en aversion mot de fria och demokratiska västmakterna. I Europaparlamentet har SD-ledamöterna ofta agerat tillsammans med andra Putinkramare.

Rent formellt ämnar partierna begära en vilandeförklaring när ärendet kommer upp i kammaren. Om en sjättedel av riskdagens ledamöter begär det så skjuts beslutet upp i ett år. Och med SD:s 48 och Vänsterns 21 av riksdagens 349 så klarar de det. De kan dessutom få sällskap av enstaka miljöpartister som, trots att MP sitter i regeringen, ändå är mot avtalet. Men det kommer inte att hjälpa.

En vilandeförklaring är ett minoritetsskydd som är inskrivet i vår grundlag. Men enligt regeringsformens 2 kapitel, paragraf 22 och 20 så gäller det enbart begränsningar av våra fri- och rättigheter. Ett värdlandsavtal med Nato kan knappast likställas med inskränkningar av yttrandefriheten eller av skyddet mot kroppsliga ingrepp. Därför kommer riksdagens konstitutionsutskott, dit frågan hänskjuts efter att minst tio ledamöter yrkat på en vilandeförklaring, att avvisa det hela och skicka det vidare för bedömning till lagrådet. Och då lagrådet redan i mars inte hade något att erinra mot värdlandsavtalet så blir det nej där också. Då kan riksdagen, med några veckors försening, besluta om avtalet innan sommaruppehållet.

Så Sverige och regeringen kommer att slippa nesan att inför omvärlden skjuta upp ett avtal av vitalt säkerhetspolitiskt intresse. Som mest signalerar det att vi har oansvariga och bråkiga ytterkantspartier, men det har de flesta länder. Desto mer intressant är kanske hur det påverkar SD internt. För här går partiet sannerligen i otakt med sina väljare. Enligt den nationella SOM-undersökningen från Göteborgs universitet så vill 49 procent av SD-sympatisörerna att Sverige går med i Nato (vilket ju är betydligt mer genomgripande än ett värdlandsavtal) och bara 24 procent är emot.

Nu finns det enligt uppgifter i Expressen motsättningar i SD:s partiledning. Tydligen skall riksdagsmannen Mikael Jansson, som sitter i försvarsutskottet, agerat på egen hand när han i helgen gjorde sitt utspel. Detta skall ha retat upp både Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson. De är kanske lite mer känsliga för vad sympatisörerna faktiskt tycker. Så det återstår att se hur det går vid omröstningen i dag.

Det hör till ovanligheterna att dessa två partier gör gemensam sak, och hatet mellan dem är djupt och innerligt. Så brukar det ofta vara mellan politiska ytterligheter. I sak förenas de dock i många frågor. I det här fallet undfallenheten/beundran för Ryssland och en aversion mot de fria och demokratiska västmakterna. I Europaparlamentet har SD-ledamöterna ofta agerat tillsammans med andra Putinkramare.

Rent formellt ämnar partierna begära en vilandeförklaring när ärendet kommer upp i kammaren. Om en sjättedel av riskdagens ledamöter begär det så skjuts beslutet upp i ett år. Och med SD:s 48 och Vänsterns 21 av riksdagens 349 så klarar de det. De kan dessutom få sällskap av enstaka miljöpartister som, trots att MP sitter i regeringen, ändå är mot avtalet. Men det kommer inte att hjälpa.

En vilandeförklaring är ett minoritetsskydd som är inskrivet i vår grundlag. Men enligt regeringsformens 2 kapitel, paragraf 22 och 20 så gäller det enbart begränsningar av våra fri- och rättigheter. Ett värdlandsavtal med Nato kan knappast likställas med inskränkningar av yttrandefriheten eller av skyddet mot kroppsliga ingrepp. Därför kommer riksdagens konstitutionsutskott, dit frågan hänskjuts efter att minst tio ledamöter yrkat på en vilandeförklaring, att avvisa det hela och skicka det vidare för bedömning till lagrådet. Och då lagrådet redan i mars inte hade något att erinra mot värdlandsavtalet så blir det nej där också. Då kan riksdagen, med några veckors försening, besluta om avtalet innan sommaruppehållet.

Så Sverige och regeringen kommer att slippa nesan att inför omvärlden skjuta upp ett avtal av vitalt säkerhetspolitiskt intresse. Som mest signalerar det att vi har oansvariga och bråkiga ytterkantspartier, men det har de flesta länder. Desto mer intressant är kanske hur det påverkar SD internt. För här går partiet sannerligen i otakt med sina väljare. Enligt den nationella SOM-undersökningen från Göteborgs universitet så vill 49 procent av SD-sympatisörerna att Sverige går med i Nato (vilket ju är betydligt mer genomgripande än ett värdlandsavtal) och bara 24 procent är emot.

Nu finns det enligt uppgifter i Expressen motsättningar i SD:s partiledning. Tydligen skall riksdagsmannen Mikael Jansson, som sitter i försvarsutskottet, agerat på egen hand när han i helgen gjorde sitt utspel. Detta skall ha retat upp både Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson. De är kanske lite mer känsliga för vad sympatisörerna faktiskt tycker. Så det återstår att se hur det går vid omröstningen i dag.