2016-03-18 06:00

2016-03-18 06:00

Politikernas ansvar

Efter den nu rullande kreditkortsskandalen kring förre flygplatschefen Peter Landmark är det svårt att se hur kan skall kunna sitta kvar ens på sitt nya reträttjobb. Och visst har han hanterat sina kort på tok för vidlyftigt och oansvarigt. Men en stor del av skulden måste falla på flygplatsens styrelse, och särskilt dess ordförande Henrik Lindblom (L) och Nina Larsson (L) som tydligen helt missat det ansvar de har för att kontrollera att allt gått rätt till, exempelvis genom att attestera kreditkortsfakturor.

Landmark har ”bara” agerat som han gjort under sina tidigare jobb i näringslivet. Men i offentligt finansierad och subventionerad verksamhet fungerar det annorlunda och de borde politikerna ha inpräntat.

Efter den nu rullande kreditkortsskandalen kring förre flygplatschefen Peter Landmark är det svårt att se hur kan skall kunna sitta kvar ens på sitt nya reträttjobb. Och visst har han hanterat sina kort på tok för vidlyftigt och oansvarigt. Men en stor del av skulden måste falla på flygplatsens styrelse, och särskilt dess ordförande Henrik Lindblom (L) och Nina Larsson (L) som tydligen helt missat det ansvar de har för att kontrollera att allt gått rätt till, exempelvis genom att attestera kreditkortsfakturor.

Landmark har ”bara” agerat som han gjort under sina tidigare jobb i näringslivet. Men i offentligt finansierad och subventionerad verksamhet fungerar det annorlunda och de borde politikerna ha inpräntat.