2016-03-09 18:18

2016-03-09 18:18

Verksamheten fungerar mycket väl

Brev till ledarsidan:

I NWT konstaterar ledarsidan den 4 mars 2016 att Riksantikvarieämbetet skulle vara det bästa (eller sämsta) exemplet på hur en omlokalisering kan bli en ren katastrof. Vår bild är snarare det motsatta.

Regeringen beslutade 2005 att del av myndighetens verksamhet skulle omlokaliseras till Visby. Själva omlokaliseringen skedde hösten 2008. I dag finns drygt hälften av myndighetens anställda i Visby. Verksamheten fungerar mycket väl och det är lätt att rekrytera de medarbetare som myndigheten behöver.

Knut Weibull

Överantikvarie, Riksantikvarieämbetet

I NWT konstaterar ledarsidan den 4 mars 2016 att Riksantikvarieämbetet skulle vara det bästa (eller sämsta) exemplet på hur en omlokalisering kan bli en ren katastrof. Vår bild är snarare det motsatta.

Regeringen beslutade 2005 att del av myndighetens verksamhet skulle omlokaliseras till Visby. Själva omlokaliseringen skedde hösten 2008. I dag finns drygt hälften av myndighetens anställda i Visby. Verksamheten fungerar mycket väl och det är lätt att rekrytera de medarbetare som myndigheten behöver.

Knut Weibull

Överantikvarie, Riksantikvarieämbetet