2016-01-13 21:23

2016-01-13 21:23

Portad Wallström

Utrikesminister Margot Wallström (S) har gjort det igen. På sitt sedvanligt klumpiga sätt har hon än en gång retat upp Israel, och även om hon knappast var välkommen där efter tidigare klavertramp så låter nu israeliska UD hälsa att hon formellt är portad.

Det var i måndags som Wallström i riksdagen efterlyste en grundläggande utredning om Israel begått ”utomrättsliga avrättningar”, samma sak som hon slirade om i en annan interpellationsdebatt så sent som i början av december. Till saken hör att civila israeler under de senaste månaderna utsatts för en rad terrorattacker av knivbeväpnade palestinier, som polis och säkerhetsstyrkor förstås har reagerat emot. På samma sätt skulle svensk polis agera i motsvarande situationer, men Wallström pratar här alltså om ”utomrättsliga avrättningar”.

Uppenbarligen har hon ett horn i sidan till den judiska staten, men hon borde besinna sig och inse att vara utrikesminister förpliktigar. Nu gräver hon istället en än djupare klyfta mellan Sverige och Mellanösterns enda demokrati, och något inflytande i regionen kan vi knappast räkna med så länge hon sitter kvar i Arvfurstens palats.

Det var i måndags som Wallström i riksdagen efterlyste en grundläggande utredning om Israel begått ”utomrättsliga avrättningar”, samma sak som hon slirade om i en annan interpellationsdebatt så sent som i början av december. Till saken hör att civila israeler under de senaste månaderna utsatts för en rad terrorattacker av knivbeväpnade palestinier, som polis och säkerhetsstyrkor förstås har reagerat emot. På samma sätt skulle svensk polis agera i motsvarande situationer, men Wallström pratar här alltså om ”utomrättsliga avrättningar”.

Uppenbarligen har hon ett horn i sidan till den judiska staten, men hon borde besinna sig och inse att vara utrikesminister förpliktigar. Nu gräver hon istället en än djupare klyfta mellan Sverige och Mellanösterns enda demokrati, och något inflytande i regionen kan vi knappast räkna med så länge hon sitter kvar i Arvfurstens palats.