2015-03-13 06:00

2015-03-13 06:00

Det bidde inte ens en tumme

Nej, det blev inte särskilt mycket mer till försvaret när regeringen i går presenterade sitt förslag på anslagshöjningar för de kommande fem åren. Det ligger långt under det som ÖB och försvarsmakten själva har krävt bara för att hålla näsan ovanför vattenytan. Men man borde egentligen inte förvånas.

Det första skambudet stod finansminister Magdalena Andersson (S) för när hon för några veckor sedan sade att 500 miljoner kronor mer om året kunde försvaret kanske få – vilket är rena felräkningspengar i sammanhanget. Försvaret har sagt att fyra miljarder extra per år är minst vad som krävs för att rätta till de brister som redan finns och sedan hålla en hyfsad ”basplatta”. Utöver det krävs det sedan 15 miljarder mer för att ha råd med de ytterligare Gripenplan och den extra ubåt som politikerna beställt, liksom nytt robotsystem, rekrytering och övningar.

Nu lyder budet från regeringen på 6,2 miljarder kronor plus 1,3 som överförs från den internationella verksamhet som trappats ned. Men det är 7,5 miljarder som räknas på hela femårsperioden, och redan den siffran är generöst tilltagen. För sedan får man räkna av höjningen av arbetsgivaravgifter för unga, samt ett ökat avkastningskrav på Fortifikationsverket och i ett huj försvinner då ett par miljarder och då är vi betydligt närmare finansministerns första skambud än försvarsmaktens miniminivå. Dessutom ligger bekvämt nog de mesta av tillskotten efter valet 2018.

Och då har Magdalena Andersson mage att stå upp och säga att det kommer att krävas skattehöjningar för denna extremt blygsamma satsning! Varför talar hon inte om behovet av skattehöjningar för att finansiera Migrationsverkets krav på nya anslag för att klara den ökade asylmottagningen, som är fyra gånger så stora som försvarsmaktens? Det är faktiskt rent oförskämt. Och försvarsminister Peter Hultqvist (S), som i opposition hade ett så högt tonläge om hur alliansregeringen misskött försvaret (vilket i och för sig var sant). Nu står han där och spelar samma roll som sina moderata företrädare, hunsade av sin finansminister.

Att de förslagna ökningarna inte ens täcker upp basbehoven har inte avhållit regeringen från att peka ut extra områden som det skall satsas på. Det gäller en ny armébataljon som skall göra det möjligt med ett fast kompani (runt 130 man) stationerat på Gotland. Det handlar också om förstärkt ubåtsjaktförmåga. Bland annat skall de bevakningsbåtar av Tapperklass som utmönstrades förra året återföras i varierande grad. Korvetterna Gävle (avrustad sedan 2012) och Sundsvall skall också moderniseras.

Tyvärr sägs det inget om korvetterna Stockholm och Malmö, som i år är tänkta att nedgraderas till vedettbåtar och därmed förlora sin ubåtsjaktförmåga. De borde få vara kvar. Sedan har vi ytterligare två korvetter, Göteborg och Kalmar, som legat i malpåse i flera år men som skulle kunna rustas upp igen. Allt detta kostar förstås pengar som vi inte har, och som inte regeringen skjuter till heller. Men likväl så säger Hultqvist att detta nu skall ske och frågan är hur försvaret skall betala för det.

Nu får vi komma ihåg att detta är en form av utgångsbud från regeringen. De måste snacka ihop sig med allianspartierna också, innan försvarsbeslutet spikas. Och förhoppningsvis så kommer de borgerliga att ställa krav på betydligt högre anslagsökningar, helst i nivå med försvarsmaktens krav. Vis av hur alliansen misskötte försvarspolitiken under sina regeringsår skall man kanske inte hoppas på för mycket. Folkpartiets, Kristdemokraternas och Centerns företrädare har dock gått ut och gjort tummen ned åt regeringen, medan Moderaterna dessvärre talat med mindre bokstäver.

Så hur det än går lär vi beklagligtvis få räkna med att den fortsatta kroniska underfinansieringen och åderlåtningen av försvaret fortsätter.

Det första skambudet stod finansminister Magdalena Andersson (S) för när hon för några veckor sedan sade att 500 miljoner kronor mer om året kunde försvaret kanske få – vilket är rena felräkningspengar i sammanhanget. Försvaret har sagt att fyra miljarder extra per år är minst vad som krävs för att rätta till de brister som redan finns och sedan hålla en hyfsad ”basplatta”. Utöver det krävs det sedan 15 miljarder mer för att ha råd med de ytterligare Gripenplan och den extra ubåt som politikerna beställt, liksom nytt robotsystem, rekrytering och övningar.

Nu lyder budet från regeringen på 6,2 miljarder kronor plus 1,3 som överförs från den internationella verksamhet som trappats ned. Men det är 7,5 miljarder som räknas på hela femårsperioden, och redan den siffran är generöst tilltagen. För sedan får man räkna av höjningen av arbetsgivaravgifter för unga, samt ett ökat avkastningskrav på Fortifikationsverket och i ett huj försvinner då ett par miljarder och då är vi betydligt närmare finansministerns första skambud än försvarsmaktens miniminivå. Dessutom ligger bekvämt nog de mesta av tillskotten efter valet 2018.

Och då har Magdalena Andersson mage att stå upp och säga att det kommer att krävas skattehöjningar för denna extremt blygsamma satsning! Varför talar hon inte om behovet av skattehöjningar för att finansiera Migrationsverkets krav på nya anslag för att klara den ökade asylmottagningen, som är fyra gånger så stora som försvarsmaktens? Det är faktiskt rent oförskämt. Och försvarsminister Peter Hultqvist (S), som i opposition hade ett så högt tonläge om hur alliansregeringen misskött försvaret (vilket i och för sig var sant). Nu står han där och spelar samma roll som sina moderata företrädare, hunsade av sin finansminister.

Att de förslagna ökningarna inte ens täcker upp basbehoven har inte avhållit regeringen från att peka ut extra områden som det skall satsas på. Det gäller en ny armébataljon som skall göra det möjligt med ett fast kompani (runt 130 man) stationerat på Gotland. Det handlar också om förstärkt ubåtsjaktförmåga. Bland annat skall de bevakningsbåtar av Tapperklass som utmönstrades förra året återföras i varierande grad. Korvetterna Gävle (avrustad sedan 2012) och Sundsvall skall också moderniseras.

Tyvärr sägs det inget om korvetterna Stockholm och Malmö, som i år är tänkta att nedgraderas till vedettbåtar och därmed förlora sin ubåtsjaktförmåga. De borde få vara kvar. Sedan har vi ytterligare två korvetter, Göteborg och Kalmar, som legat i malpåse i flera år men som skulle kunna rustas upp igen. Allt detta kostar förstås pengar som vi inte har, och som inte regeringen skjuter till heller. Men likväl så säger Hultqvist att detta nu skall ske och frågan är hur försvaret skall betala för det.

Nu får vi komma ihåg att detta är en form av utgångsbud från regeringen. De måste snacka ihop sig med allianspartierna också, innan försvarsbeslutet spikas. Och förhoppningsvis så kommer de borgerliga att ställa krav på betydligt högre anslagsökningar, helst i nivå med försvarsmaktens krav. Vis av hur alliansen misskötte försvarspolitiken under sina regeringsår skall man kanske inte hoppas på för mycket. Folkpartiets, Kristdemokraternas och Centerns företrädare har dock gått ut och gjort tummen ned åt regeringen, medan Moderaterna dessvärre talat med mindre bokstäver.

Så hur det än går lär vi beklagligtvis få räkna med att den fortsatta kroniska underfinansieringen och åderlåtningen av försvaret fortsätter.