2017-09-13 06:00

2017-09-13 06:00

Du får visst tycka till om Muminlandet!

Replik till "Skendemokrati i Mumindalen" (NWT 11/9)

I sin insändare skriver Monika Persson att Karlstads kommuns inbjudan att tycka till om Skutbergets framtid enbart är skendemokrati då hon inte får tycka till om ett eventuellt Muminland.

I den nätenkät som kommunen tillhandahåller just nu för att samla in medborgarnas åsikter om Skutbergets utveckling finns utrymme för att skriva precis det man tycker.

Enligt kommunens hemsida framgår det även tydligt att kommunens medborgare under hösten/vintern 2017 kommer att få lämna synpunkter på den detaljplan som just nu utreds för ett eventuellt Muminland på Skutberget.

Jag säger varken bu eller bä för ett Muminlands etablering på Skutberget, innan detaljplanen är färdig.

KF

 

I den nätenkät som kommunen tillhandahåller just nu för att samla in medborgarnas åsikter om Skutbergets utveckling finns utrymme för att skriva precis det man tycker.

Enligt kommunens hemsida framgår det även tydligt att kommunens medborgare under hösten/vintern 2017 kommer att få lämna synpunkter på den detaljplan som just nu utreds för ett eventuellt Muminland på Skutberget.

Jag säger varken bu eller bä för ett Muminlands etablering på Skutberget, innan detaljplanen är färdig.

KF

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.