2017-09-12 06:00

2017-09-12 06:00

Orimlig höjning av slamsugningstaxan i Storfors

Slamsugning:

Priset för att tömma en slambrunn i Storfors kommun är 1665 kronor. Filipstads kommun tar 707 kronor och Kristinehamns kommun 869 kronor.

Förra året debiterade Storfors kommun 958 kronor.

Ska priset justeras så gäller renhållningsindex eller så ska det gå ut till tre olika entreprenörer för budgivning.

Jag har själv utfört slamsugning för Storfors kommun mellan 1977 och 1998, och då fick man rätta sig efter renhållningsindex. Jag har varit på två möten med kommunfullmäktige och påtalat detta.

Jag är medlem i Värmlands åkeriförenings veteranklubb och de tycker att detta är fel prissättning. De som har betalat bör få 707 kronor tillbaka.

Lennart Sandberg

 

Förra året debiterade Storfors kommun 958 kronor.

Ska priset justeras så gäller renhållningsindex eller så ska det gå ut till tre olika entreprenörer för budgivning.

Jag har själv utfört slamsugning för Storfors kommun mellan 1977 och 1998, och då fick man rätta sig efter renhållningsindex. Jag har varit på två möten med kommunfullmäktige och påtalat detta.

Jag är medlem i Värmlands åkeriförenings veteranklubb och de tycker att detta är fel prissättning. De som har betalat bör få 707 kronor tillbaka.

Lennart Sandberg

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.