2017-08-08 06:00

2017-08-08 06:00

Rökning är störande

Luftförorening:

Jag har full förståelse för att signaturerna ”Oslo” och ”Kundbortfall” inte klarar att handla i affärer med hög musik. Det gör inte jag heller. Därför går jag i sådana butiker alltid fram till närmsta expedit och ber denne sänka volymen. Det fungerar jättebra!

Däremot har jag svårt att ta mig mellan butikerna eftersom jag då tvingas springa undan för alla rökare som tillåts kontaminera vår gemensamma inandningsluft på allmän plats. Detta är ett oerhört stort problem för alla oss som inte klarar att få ner andras tobaksrök i våra andningsorgan.

Här räcker det tyvärr inte heller att säga till.

Med astma och tinnitus

 

Däremot har jag svårt att ta mig mellan butikerna eftersom jag då tvingas springa undan för alla rökare som tillåts kontaminera vår gemensamma inandningsluft på allmän plats. Detta är ett oerhört stort problem för alla oss som inte klarar att få ner andras tobaksrök i våra andningsorgan.

Här räcker det tyvärr inte heller att säga till.

Med astma och tinnitus

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.