2017-07-15 06:00

2017-07-15 06:00

Småslug fördelningspolitik

KARLSTAD: Stig Persson tycker till

FÖRLUSTER

I en debattartikel ger Linda Larsson (S) och Lars Andersson (S) sitt stöd åt att de årliga förlusterna i Karlstad Airport AB ska täckas av allmänna medel. I valet mellan ren skattefinansiering och avgiftsfinansiering via Karlstad Stadshus AB (som inte lär påverka välfärdsverksamheten) förordar man den senare lösningen.

Så Karlstad Stadshus AB får stå för fiolerna. Trygga intäkter har man ju genom kommunens olika bolag, såsom KBAB, Karlstads El- och Stadsnät, Karlstad Energi för att nämna några.

Det krävs förstås ett stort politiskt kurage att förorda skattehöjningar som drabbar alla. Så mycket enklare att ta det nån annanstans ifrån. Men litet lömskt är det eller småslugt, om man vill vara snällare.

Till sist en retorisk fråga: Skulle en lägre kostnad hos Karlstad Stadshus kunna hålla nere avgiftskraven på exempelvis Karlstad Bostads AB och ytterst påverka lägenhetshyran?

Stig Persson

I en debattartikel ger Linda Larsson (S) och Lars Andersson (S) sitt stöd åt att de årliga förlusterna i Karlstad Airport AB ska täckas av allmänna medel. I valet mellan ren skattefinansiering och avgiftsfinansiering via Karlstad Stadshus AB (som inte lär påverka välfärdsverksamheten) förordar man den senare lösningen.

Så Karlstad Stadshus AB får stå för fiolerna. Trygga intäkter har man ju genom kommunens olika bolag, såsom KBAB, Karlstads El- och Stadsnät, Karlstad Energi för att nämna några.

Det krävs förstås ett stort politiskt kurage att förorda skattehöjningar som drabbar alla. Så mycket enklare att ta det nån annanstans ifrån. Men litet lömskt är det eller småslugt, om man vill vara snällare.

Till sist en retorisk fråga: Skulle en lägre kostnad hos Karlstad Stadshus kunna hålla nere avgiftskraven på exempelvis Karlstad Bostads AB och ytterst påverka lägenhetshyran?

Stig Persson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.