2017-07-13 06:00

2017-07-13 06:00

Varför skaffa barn?

DAGIS

Svar till prenumerant Christer.

Jo. Barnen skall vara på förskola och dagis i möjligaste mån. Det är ju vissa föräldrars åsikt. Att kunna träna och förverkliga sig själva medan barnen tas om hand av samhället även om föräldrarna har ledigt. Den versionen har jag hört av dagbarnvårdare inte bara en gång. Varför skaffa barn om det personliga egot går före barnen? Kanske inte gäller dig Christer men många andra.

Gammaldags 72-åring

 

Jo. Barnen skall vara på förskola och dagis i möjligaste mån. Det är ju vissa föräldrars åsikt. Att kunna träna och förverkliga sig själva medan barnen tas om hand av samhället även om föräldrarna har ledigt. Den versionen har jag hört av dagbarnvårdare inte bara en gång. Varför skaffa barn om det personliga egot går före barnen? Kanske inte gäller dig Christer men många andra.

Gammaldags 72-åring

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.