2017-05-17 06:00

2017-05-17 06:00

Projekt som behövs

BYGGSATSNINGAR:

Om man ska bygga något som behövs i Karlstad, så är det en cykel- och gångväg från Södra Järpetan och till Gravaleden. De som cyklar eller går där i dag leker med döden.

Det andra som behövs är en bro som leder trafiken från Ullebergsleden över Klarälven till gamla flygfältet. Den skulle avlasta trafiken på Klaraborgsbron avsevärt, och tillföra en väg för ambulansen till sjukhuset.

Mån om folkhälsan

Cyklist

Om man ska bygga något som behövs i Karlstad, så är det en cykel- och gångväg från Södra Järpetan och till Gravaleden. De som cyklar eller går där i dag leker med döden.

Det andra som behövs är en bro som leder trafiken från Ullebergsleden över Klarälven till gamla flygfältet. Den skulle avlasta trafiken på Klaraborgsbron avsevärt, och tillföra en väg för ambulansen till sjukhuset.

Mån om folkhälsan

Cyklist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.