2017-04-21 06:00

2017-04-21 06:00

Står fast vid Humletorpsplanen

KIL:

I flera insändare ifrågasätts vårt beslut att ta tillbaka och göra om Humletorpsplanen. Vi gör det för att det finns en framtidstro i Kil, många bygger sina hem på Lövenstrand, Kilsbostäder bygger centralt och har planer för fler byggen, företagare trivs och utvidgar och vi får förfrågningar om mark för nyetablering. För att företagare ska etablera sig krävs färdig planlagd mark, man ställer sig inte i kö och väntar utan vänder sig dit där det finns byggklara tomter. Nya Kilsbor behöver också arbetstillfällen vilket vi tycker att vi svarar upp mot när vi ser till att det finns goda möjligheter för företag att etablera sig.

Varför just Humletorp? Vi hittar inget bättre område med det centrala läget och den infrastruktur som redan finns. Vi har tittat på fler alternativ men de ligger inte i områden som är intressanta för företag, eller så är de för svåra och dyra att ställa i ordning. Därför samarbetar vi med våra grannkommuner för att hitta lämpliga markområden för tyngre verksamheter.

Med inriktning mot småföretagare och lättare industri och särskilda områdesbestämmelser för Humletorpsområdet ser inte vi – liksom mark- och miljödomstolen – att boendemiljön kommer att påverkas utan tvärtom bli ännu finare med planerat grönområde mellan bostadsområdet och industriområdet.

Georg Forsberg (C)Mikael Johansson (S)

Kils kommun

I flera insändare ifrågasätts vårt beslut att ta tillbaka och göra om Humletorpsplanen. Vi gör det för att det finns en framtidstro i Kil, många bygger sina hem på Lövenstrand, Kilsbostäder bygger centralt och har planer för fler byggen, företagare trivs och utvidgar och vi får förfrågningar om mark för nyetablering. För att företagare ska etablera sig krävs färdig planlagd mark, man ställer sig inte i kö och väntar utan vänder sig dit där det finns byggklara tomter. Nya Kilsbor behöver också arbetstillfällen vilket vi tycker att vi svarar upp mot när vi ser till att det finns goda möjligheter för företag att etablera sig.

Varför just Humletorp? Vi hittar inget bättre område med det centrala läget och den infrastruktur som redan finns. Vi har tittat på fler alternativ men de ligger inte i områden som är intressanta för företag, eller så är de för svåra och dyra att ställa i ordning. Därför samarbetar vi med våra grannkommuner för att hitta lämpliga markområden för tyngre verksamheter.

Med inriktning mot småföretagare och lättare industri och särskilda områdesbestämmelser för Humletorpsområdet ser inte vi – liksom mark- och miljödomstolen – att boendemiljön kommer att påverkas utan tvärtom bli ännu finare med planerat grönområde mellan bostadsområdet och industriområdet.

Georg Forsberg (C)Mikael Johansson (S)

Kils kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.