2017-04-21 06:00

2017-04-21 06:00

Önskar att ny bro ska byggas

KARLSTAD:

I stället för att kasta ut 40 miljoner kronor på att bygga en en gång- och cykelbro mellan Råtorp och Färjestad, en bro som bara ett fåtal vill ha, så vill jag föreslå att det byggs en bro för bussar öster om Stenbron (Östra bron), så att Stenbron framöver kan nyttjas av allmänheten för prome­nader och cykel­turer.

Det är en skam att bussar får köra på bron. Det skulle bli en fantastisk turist­attraktion att kunna gå där i lugn och ro en sommarkväll, utan att det kommer bussar och kör på en meters håll.

Så trött!

I stället för att kasta ut 40 miljoner kronor på att bygga en en gång- och cykelbro mellan Råtorp och Färjestad, en bro som bara ett fåtal vill ha, så vill jag föreslå att det byggs en bro för bussar öster om Stenbron (Östra bron), så att Stenbron framöver kan nyttjas av allmänheten för prome­nader och cykel­turer.

Det är en skam att bussar får köra på bron. Det skulle bli en fantastisk turist­attraktion att kunna gå där i lugn och ro en sommarkväll, utan att det kommer bussar och kör på en meters håll.

Så trött!

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.