2017-04-19 06:00

2017-04-19 06:00

Utvisningarna ska verkställas

SYSTEMFEL:

Den som söker asyl och uppehållstillstånd i Sverige måste naturligtvis, om det blir avslag, få det beskedet på en statlig myndighet där det omedelbart verkställs en utvisning. Man kan ju inte låta den sökande få ett halvår på sig ”att åka och packa” sina tillhörigheter... Då har man nog sett den sökande för sista gången.

Det är inte konstigt att det finns cirka 12 000 personer som håller sig gömda i Sverige i avvaktan på utvisning, när domen inte verkställs omgående. Det säger sig självt att polisen inte på måfå kan åka runt och leta i hela Sverige; de har nog fullt upp ändå.

Det som hände i Stockholm är fruktansvärt och kan med så många ”gömda” personer ske när som helst igen.

Janne

Den som söker asyl och uppehållstillstånd i Sverige måste naturligtvis, om det blir avslag, få det beskedet på en statlig myndighet där det omedelbart verkställs en utvisning. Man kan ju inte låta den sökande få ett halvår på sig ”att åka och packa” sina tillhörigheter... Då har man nog sett den sökande för sista gången.

Det är inte konstigt att det finns cirka 12 000 personer som håller sig gömda i Sverige i avvaktan på utvisning, när domen inte verkställs omgående. Det säger sig självt att polisen inte på måfå kan åka runt och leta i hela Sverige; de har nog fullt upp ändå.

Det som hände i Stockholm är fruktansvärt och kan med så många ”gömda” personer ske när som helst igen.

Janne

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.