2017-04-19 10:11

2017-04-19 10:11

Per-Samuel Nisser undviker poängen

INSÄNDARDISKUSSION:

Kommentar till Per-Samuel Nisser (NWT 5/4):

I ditt svar till signaturen Skattebetalare i centrum (NWT 3/4) undviker du själva poängen med insändaren.

Jag är också till största delen nöjd som invånare i Karlstad. Det har säkert tagits en hel del bra beslut också under din period som kommunstyrelsens ordförande, men att Karlstad ser ut och fungerar som det gör i dag beror ju huvudsakligen på beslut tagna före din mandatperiod.

Det insändaren handlar om är de beslut ni tar i dag och som är avgörande för framtiden. Det är de besluten som förskräcker, till exempel det som gäller förfulningen av vår vackra stad, med höghus som inte passar in i vår fina miljö.

Det har varit rikligt med kritiska insändare under det senaste året och det blir allt tydligare att kommunledningen i många frågor befinner sig på ett annat plan än många av kommuninvånarna.

Värdegrunden ”Vi är till för Karlstadsborna” känns allt mindre trovärdig.

Värna Karlstadsmiljön

Kommentar till Per-Samuel Nisser (NWT 5/4):

I ditt svar till signaturen Skattebetalare i centrum (NWT 3/4) undviker du själva poängen med insändaren.

Jag är också till största delen nöjd som invånare i Karlstad. Det har säkert tagits en hel del bra beslut också under din period som kommunstyrelsens ordförande, men att Karlstad ser ut och fungerar som det gör i dag beror ju huvudsakligen på beslut tagna före din mandatperiod.

Det insändaren handlar om är de beslut ni tar i dag och som är avgörande för framtiden. Det är de besluten som förskräcker, till exempel det som gäller förfulningen av vår vackra stad, med höghus som inte passar in i vår fina miljö.

Det har varit rikligt med kritiska insändare under det senaste året och det blir allt tydligare att kommunledningen i många frågor befinner sig på ett annat plan än många av kommuninvånarna.

Värdegrunden ”Vi är till för Karlstadsborna” känns allt mindre trovärdig.

Värna Karlstadsmiljön

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.