2017-04-19 06:00

2017-04-19 06:00

Angeläget att ordna med ett härbärge för de utsatta

KARLSTAD:

SAMARBETE.

Jag vill – och hoppas – att Karlstads kommun, tillsammans med kyrkor och andra institutioner, ser till att fixa ett härbärge i Karlstad dit utsatta människor kan få komma för att duscha, tvätta, äta och samtala.

Det är sorgligt att övernattningsmöjligheten på Ria upphörde den 29 mars i år.

Varför inte ställa i ordning ett nytt ställe vid lasarettet, ner mot älven? Där finns tomma ytor, och det är många som skulle vara intresserade av att hjälpa till för att få det att fungera; jag har själv arbetat som volontär inom detta område.

Det borde snarast sammankallas till ett möte för att ordna detta, det är en mycket angelägen fråga!

R

Jag vill – och hoppas – att Karlstads kommun, tillsammans med kyrkor och andra institutioner, ser till att fixa ett härbärge i Karlstad dit utsatta människor kan få komma för att duscha, tvätta, äta och samtala.

Det är sorgligt att övernattningsmöjligheten på Ria upphörde den 29 mars i år.

Varför inte ställa i ordning ett nytt ställe vid lasarettet, ner mot älven? Där finns tomma ytor, och det är många som skulle vara intresserade av att hjälpa till för att få det att fungera; jag har själv arbetat som volontär inom detta område.

Det borde snarast sammankallas till ett möte för att ordna detta, det är en mycket angelägen fråga!

R

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.