2017-03-20 06:00

2017-03-20 06:00

Spekulationer vid nybyggen

BOSTADSRÄTTER:

Kommentar till Tore Olsson, HSB (NWT 14/3):

Många bostadsrätter köps i spekulationssyfte. I bästa fall hyrs de ut, men tomma bostadsrätter syns på många ställen, speciellt vid nybyggen. Enligt bedömningar i tidningen Fastighetsvärlden 15/2 2016 köps 10–20 procent av alla nybyggda bostadsrätter i Stockholmsområdet av personer som aldrig har tänkt flytta in.

Marknaden blockeras till del, och priserna drivs upp. Hittills har spekulanterna tjänat stora pengar, påeldat av världsunika ränteavdrag och Riksbankens låga räntor. De stora förlorarna är ungdomar som ska in på bostadsmarknaden.

Lägenhetsinnehavare

Kommentar till Tore Olsson, HSB (NWT 14/3):

Många bostadsrätter köps i spekulationssyfte. I bästa fall hyrs de ut, men tomma bostadsrätter syns på många ställen, speciellt vid nybyggen. Enligt bedömningar i tidningen Fastighetsvärlden 15/2 2016 köps 10–20 procent av alla nybyggda bostadsrätter i Stockholmsområdet av personer som aldrig har tänkt flytta in.

Marknaden blockeras till del, och priserna drivs upp. Hittills har spekulanterna tjänat stora pengar, påeldat av världsunika ränteavdrag och Riksbankens låga räntor. De stora förlorarna är ungdomar som ska in på bostadsmarknaden.

Lägenhetsinnehavare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.