2017-03-20 06:00

2017-03-20 06:00

Det kan säkert vara trångt ibland men p-platser finns

KARLSTAD: Så hittar du kommunens konsumentrådgivare

TILLGÄNGLIGHET.

Svar till signaturen Janne (NWT 11/3):

Hösten 2015 flyttade konsumentrådgivningen, tillsammans med övriga delar av miljöförvaltningen och andra delar av kommunen, till samhällsbyggnadshuset i Inre hamn.

Då som nu är första vägen in till kommunen vårt kontaktcenter som finns i bibliotekshuset. Dit kan du ringa, maila eller avlägga besök och boka tid för att träffa våra rådgivare, däribland konsumentrådgivarna. Besök är självklart välkomna till samhällsbyggnadshuset.

När det gäller parkering vid samhällsbyggnadshuset hänvisar vi till de cirka tio parkeringsplatser som finns för besökare. Det finns också platser på gator eller upplåtna parkeringsytor på tomtmark i området. I direkt anslutning till entrén finns dessutom två parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Det kan säkert vara så att det vid vissa tidpunkter är lite besvärligt att hitta en parkeringsplats nära byggnaden, och det beklagar vi.

Dan Johansson

Avdelningschef, miljöförvaltningen

Svar till signaturen Janne (NWT 11/3):

Hösten 2015 flyttade konsumentrådgivningen, tillsammans med övriga delar av miljöförvaltningen och andra delar av kommunen, till samhällsbyggnadshuset i Inre hamn.

Då som nu är första vägen in till kommunen vårt kontaktcenter som finns i bibliotekshuset. Dit kan du ringa, maila eller avlägga besök och boka tid för att träffa våra rådgivare, däribland konsumentrådgivarna. Besök är självklart välkomna till samhällsbyggnadshuset.

När det gäller parkering vid samhällsbyggnadshuset hänvisar vi till de cirka tio parkeringsplatser som finns för besökare. Det finns också platser på gator eller upplåtna parkeringsytor på tomtmark i området. I direkt anslutning till entrén finns dessutom två parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Det kan säkert vara så att det vid vissa tidpunkter är lite besvärligt att hitta en parkeringsplats nära byggnaden, och det beklagar vi.

Dan Johansson

Avdelningschef, miljöförvaltningen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.