2016-10-17 06:00

2016-10-17 06:00

Bygg en planfri korsning!

TRAFIK:

Det var positivt att läsa i NWT 7/10 om kommunens insikter avseende att vägnätet i Karlstad behöver bygga ut, bland annat vid Bergvik.

Jag hoppas att kommunen också inkluderar vägkorsningen mellan Älvgatan och Karl IX:s gata. Denna korsning är i nuläget oerhört överbelastad, med långa köer från alla håll morgon och eftermiddag. Stadens mest belastade korsning borde självfallet planskiljas till gagn för medborgare och miljö!

Bo Hermansson

Det var positivt att läsa i NWT 7/10 om kommunens insikter avseende att vägnätet i Karlstad behöver bygga ut, bland annat vid Bergvik.

Jag hoppas att kommunen också inkluderar vägkorsningen mellan Älvgatan och Karl IX:s gata. Denna korsning är i nuläget oerhört överbelastad, med långa köer från alla håll morgon och eftermiddag. Stadens mest belastade korsning borde självfallet planskiljas till gagn för medborgare och miljö!

Bo Hermansson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.