2016-10-15 06:00

2016-10-15 06:00

Det blir svårt utan kontanter

BANKER:

Angående den avsomnande kontanthanteringen i bankerna:

Dels måste det ställa till det för turister och äldre som inte har tillgång till bankkort, dels har nu Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppmanat alla till att ha ordentligt med kontanter hemma för att ha vid olika katastrofscenarier.

Det kanske skall bli som i u-länder – det är bara dollarsedlar som gäller!

Anders Kumlien

Angående den avsomnande kontanthanteringen i bankerna:

Dels måste det ställa till det för turister och äldre som inte har tillgång till bankkort, dels har nu Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppmanat alla till att ha ordentligt med kontanter hemma för att ha vid olika katastrofscenarier.

Det kanske skall bli som i u-länder – det är bara dollarsedlar som gäller!

Anders Kumlien

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.