2016-10-14 06:00

2016-10-14 06:00

Tågservicen är under all kritik!

INSTÄLLT:

Nyligen inställdes flera tåg mellan karlstad och Göteborg på grund av fel på ett av Reginatågen. Man har alltså inte reservtåg och kan inte hyra in från annat tågbolag utan man säger helt sonika att buss ersätter.

Servicen är under all kritik!

Minsta fel och man har inga reserver. Om man nu ska bygga järnvägar för höghastighetståg mellan storstäderna Göteborg, Malmö och Stockholm, kommer det väl att återinsättas ångloksdrift på landsbygden och på linjen Stockholm–Karlstad–Oslo...

Per

Nyligen inställdes flera tåg mellan karlstad och Göteborg på grund av fel på ett av Reginatågen. Man har alltså inte reservtåg och kan inte hyra in från annat tågbolag utan man säger helt sonika att buss ersätter.

Servicen är under all kritik!

Minsta fel och man har inga reserver. Om man nu ska bygga järnvägar för höghastighetståg mellan storstäderna Göteborg, Malmö och Stockholm, kommer det väl att återinsättas ångloksdrift på landsbygden och på linjen Stockholm–Karlstad–Oslo...

Per

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.