2016-10-11 13:28

2016-10-13 09:06

Låt vård och omsorg ta över

Skutberget

I går, måndag den 10 oktober invigdes nya Resurscentrum på Rosenbadsgatan 2 i Viken av ordföranden i vård- och omsorgsnämnden, Marlene Kopparklint. Det är ett föredömligt arbete som gjorts och som kommer att fortsätta för att hjälpa äldre personer i deras vardag. Var dig själv så länge som möjligt är devisen.

Om nedläggningen av motionscentralen på Skutberget sker vid årsskiftet, är det en möjlighet mindre att följa detta motto. På en vecka har över 300 personer skrivit på den lista som är utlagd där med önskan om fortsatt verksamhet. När kultur- och fritidsnämnden inte vill ta ansvaret, skulle det vara bättre om vård- och omsorgsnämnden tog över.

Rune Kvarnström

94 år

I går, måndag den 10 oktober invigdes nya Resurscentrum på Rosenbadsgatan 2 i Viken av ordföranden i vård- och omsorgsnämnden, Marlene Kopparklint. Det är ett föredömligt arbete som gjorts och som kommer att fortsätta för att hjälpa äldre personer i deras vardag. Var dig själv så länge som möjligt är devisen.

Om nedläggningen av motionscentralen på Skutberget sker vid årsskiftet, är det en möjlighet mindre att följa detta motto. På en vecka har över 300 personer skrivit på den lista som är utlagd där med önskan om fortsatt verksamhet. När kultur- och fritidsnämnden inte vill ta ansvaret, skulle det vara bättre om vård- och omsorgsnämnden tog över.

Rune Kvarnström

94 år

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.