2016-10-10 15:03

2016-10-10 15:03

Vem betalar moskén?

KARLSTAD:

Vill gärna veta vilka som skall finansiera en ev. moské? Är det Saudi-Arabien? I så fall bör man väl ifrågasätta om detta är försvarbart i tider då stora delar av världen krigar och svälter. Är Karlstad med? Då är en folkomröstning lämplig.

M Nilsson

Vill gärna veta vilka som skall finansiera en ev. moské? Är det Saudi-Arabien? I så fall bör man väl ifrågasätta om detta är försvarbart i tider då stora delar av världen krigar och svälter. Är Karlstad med? Då är en folkomröstning lämplig.

M Nilsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.