2016-10-10 15:30

2016-10-10 15:30

Kommun och religion har separerat

MOSKÉFINANSIERING:

Jag har hört någonstans att Karlstads kommun skulle bidra till det eventuella moskébygget på Rud. Kan det vara möjligt? Vi hade ju en stor uppdelningsprocess mellan kyrka och stat år 2000. Stat, landsting och kommun skulle efter detta inte ge några direkta bidrag till Svenska kyrkan, ej heller till några andra religiösa grupperingar. Hur ligger det till med detta?

Kyrka-stat-separation

Jag har hört någonstans att Karlstads kommun skulle bidra till det eventuella moskébygget på Rud. Kan det vara möjligt? Vi hade ju en stor uppdelningsprocess mellan kyrka och stat år 2000. Stat, landsting och kommun skulle efter detta inte ge några direkta bidrag till Svenska kyrkan, ej heller till några andra religiösa grupperingar. Hur ligger det till med detta?

Kyrka-stat-separation

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.