2016-10-08 06:00

2016-10-08 06:00

Moderaterna favoriserar få

HAMMARÖ:

Moderaterna på Hammarö verkar återigen satsa på att bli ett marginaliserat parti och enbart agera som megafon för boende på Tye, med agerandet för bordläggning av den nya detaljplanen i fullmäktige.

Var finns engagemanget och intresset för att ta hänsyn till övriga delar av väljarkåren? Vilka motiv kan finnas för att på detta sätt favorisera ett fåtal? Det kan knappast ge ett tillskott av nya väljare vid nästa val.

Tveksam moderat

Moderaterna på Hammarö verkar återigen satsa på att bli ett marginaliserat parti och enbart agera som megafon för boende på Tye, med agerandet för bordläggning av den nya detaljplanen i fullmäktige.

Var finns engagemanget och intresset för att ta hänsyn till övriga delar av väljarkåren? Vilka motiv kan finnas för att på detta sätt favorisera ett fåtal? Det kan knappast ge ett tillskott av nya väljare vid nästa val.

Tveksam moderat

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.