2016-10-08 06:00

2016-10-08 06:00

Konstigt att Trafikverket förespråkar vajerräcken

SVERIGE:

LIVSFARA.

Jag läser att ännu en olycka har skett på grund av ett vajerräcke mitt i vägen. Jag tycker det är mycket konstigt att Trafikverket är ensamt att förespråka detta; inget annat land har fått denna idé.

Trafiken blir ojämn, omkörningarna livsfarliga och för motorcyklisterna har det visat sig vara en stor dödsfälla: man tror att en omkörning är möjlig, men bryskt visar det sig att sträckan är för kort...

Alla vajerräcken runt om i Sverige bör snarast tas bort!

Klarsynt

Jag läser att ännu en olycka har skett på grund av ett vajerräcke mitt i vägen. Jag tycker det är mycket konstigt att Trafikverket är ensamt att förespråka detta; inget annat land har fått denna idé.

Trafiken blir ojämn, omkörningarna livsfarliga och för motorcyklisterna har det visat sig vara en stor dödsfälla: man tror att en omkörning är möjlig, men bryskt visar det sig att sträckan är för kort...

Alla vajerräcken runt om i Sverige bör snarast tas bort!

Klarsynt

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.