2016-10-07 06:00

2016-10-07 06:00

Alla dessa länder...

STORREGIONFRÅGAN:

Värmland skall tillhöra Svealand och inget annat land, varken Götaland eller Norrland!

Lilly Kihl

92 år

Värmland skall tillhöra Svealand och inget annat land, varken Götaland eller Norrland!

Lilly Kihl

92 år

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.