2016-10-07 06:00

2016-10-07 06:00

Alla dessa länder...

STORREGIONFRÅGAN:

Värmland skall tillhöra Svealand och inget annat land, varken Götaland eller Norrland!

Lilly Kihl

92 år

Värmland skall tillhöra Svealand och inget annat land, varken Götaland eller Norrland!

Lilly Kihl

92 år