2016-10-04 06:00

2016-10-04 06:00

Tala inte för andra människor!

MOSKÉBYGGE:

Svar till signaturen Arg Rudsbo (NWT 1/10):

Du får naturligtvis tycka och tro vad du vill i frågan om ett moskébygge på Rud i Karlstad, men det ger dig ingen som helst rätt till att uttala dig om vad „vi Rudsbor” vill!

Dessutom är Rud inget problemområde, enligt oss som har bott här länge – och trivs.

Nöjd rudsbo

Svar till signaturen Arg Rudsbo (NWT 1/10):

Du får naturligtvis tycka och tro vad du vill i frågan om ett moskébygge på Rud i Karlstad, men det ger dig ingen som helst rätt till att uttala dig om vad „vi Rudsbor” vill!

Dessutom är Rud inget problemområde, enligt oss som har bott här länge – och trivs.

Nöjd rudsbo

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.