2016-10-04 06:00

2016-10-04 06:00

Skutberget ska utvecklas

KARLSTAD:

Skutbergets friluftsområde är viktigt för Karlstad. Under de kommande tre åren satsar Karlstads kommun 3,8 miljoner kronor på att byta belysningen i elljusspåret till LED-belysning och en rad andra åtgärder för att främja det anläggnings- och aktivitetsbaserade friluftslivet, med särskilt fokus på barn och unga.

De senaste tio åren har Karlstads kommun haft ett avtal med First Camp AB om driften av verksamheten i motionscentralen och Skutbergsgården samt skötsel och städning av hela friluftsområdet på Skutberget. Vi är dock inte nöjda med hur First Camp har skött detta uppdrag och har därför sagt upp avtalet.

Skutbergsområdet är inte borträknat, det ska utvecklas!

Mats Ahrén

Kultur- och fritidsdirektör

Skutbergets friluftsområde är viktigt för Karlstad. Under de kommande tre åren satsar Karlstads kommun 3,8 miljoner kronor på att byta belysningen i elljusspåret till LED-belysning och en rad andra åtgärder för att främja det anläggnings- och aktivitetsbaserade friluftslivet, med särskilt fokus på barn och unga.

De senaste tio åren har Karlstads kommun haft ett avtal med First Camp AB om driften av verksamheten i motionscentralen och Skutbergsgården samt skötsel och städning av hela friluftsområdet på Skutberget. Vi är dock inte nöjda med hur First Camp har skött detta uppdrag och har därför sagt upp avtalet.

Skutbergsområdet är inte borträknat, det ska utvecklas!

Mats Ahrén

Kultur- och fritidsdirektör

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.