2016-10-03 06:00

2016-10-03 06:00

Tveksam till skoldatorer

UNDERVISNING:

Mobiltelefoner och datorer är vardagliga redskap i skolan. Frågan är hur bra egenskaper eleverna får av att bara använda digitala hjälpmedel. Det hör inte till ovanligheten att sociala medier går före arbetsuppgiften. Under lektionstid är det svårt för lärarna att se vad eleverna sysslar med på sina datorer, vilket gör att det kan vara svårt att bedöma uppgiften på ett korrekt sätt när man bara förlitar sig på datorn. Vad är det som säger att datorprogrammet har det exakta svaret?

Som signaturen PRN skrev den 30/9 borde man gå över till papper och penna, vilket jag fullständigt håller med om. Dessutom finns det tillfällen som man bara har tillgång till penna och papper.

Studerande

Mobiltelefoner och datorer är vardagliga redskap i skolan. Frågan är hur bra egenskaper eleverna får av att bara använda digitala hjälpmedel. Det hör inte till ovanligheten att sociala medier går före arbetsuppgiften. Under lektionstid är det svårt för lärarna att se vad eleverna sysslar med på sina datorer, vilket gör att det kan vara svårt att bedöma uppgiften på ett korrekt sätt när man bara förlitar sig på datorn. Vad är det som säger att datorprogrammet har det exakta svaret?

Som signaturen PRN skrev den 30/9 borde man gå över till papper och penna, vilket jag fullständigt håller med om. Dessutom finns det tillfällen som man bara har tillgång till penna och papper.

Studerande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.