2016-10-03 13:51

2016-10-03 13:51

Containerinnehåll som skrämmer

KARLSTAD:

Vid återvinningen på Norrstrand står två öppna containrar med gammal armatur från tvätthallen i dåvarande Statoil, nuvarande Circle K . Jag har ringt både macken och Karlstads kommun men inte fått något tillfredställande svar. Jag är orolig för är att både vuxna och barn kliver upp och letar bland bråten – och mest orolig för att någon ska fastna och bli skadad.

Vem ansvarar för att detta tas bort?

Gunilla Segerman Eriksson

Vid återvinningen på Norrstrand står två öppna containrar med gammal armatur från tvätthallen i dåvarande Statoil, nuvarande Circle K . Jag har ringt både macken och Karlstads kommun men inte fått något tillfredställande svar. Jag är orolig för är att både vuxna och barn kliver upp och letar bland bråten – och mest orolig för att någon ska fastna och bli skadad.

Vem ansvarar för att detta tas bort?

Gunilla Segerman Eriksson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.