2016-09-30 14:12

2016-09-30 14:12

Skolverket utfärdar varning

DATORER:

Svar till signaturen PRN (NWT 30/9):

Jag håller med om att det är mycket problematiskt att skolorna tvingas använda sig av datorer i allt högre utsträckning, trots att mycket pekar på att detta är en bidragande orsak till de sjunkande skolresultaten. I mina barns skola har man hittills lyckats hålla ner datoranvändningen tack vare att man inte har så många datorer, men kommer nu tvingas införa skoldatorer till alla elever. Farhågorna att skolresultaten i och med detta kommer sjunka är inte obefogade. På Skolverkets hemsida varnar man för den ökade datoranvändningen och skriver bland annat att eleverna med den högsta internet- och datoranvändningen i och utanför skolan presterar sämst på Pisa-provet.

Pennvässare

Svar till signaturen PRN (NWT 30/9):

Jag håller med om att det är mycket problematiskt att skolorna tvingas använda sig av datorer i allt högre utsträckning, trots att mycket pekar på att detta är en bidragande orsak till de sjunkande skolresultaten. I mina barns skola har man hittills lyckats hålla ner datoranvändningen tack vare att man inte har så många datorer, men kommer nu tvingas införa skoldatorer till alla elever. Farhågorna att skolresultaten i och med detta kommer sjunka är inte obefogade. På Skolverkets hemsida varnar man för den ökade datoranvändningen och skriver bland annat att eleverna med den högsta internet- och datoranvändningen i och utanför skolan presterar sämst på Pisa-provet.

Pennvässare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.