2016-09-29 10:16

2016-09-29 10:16

MSB ligger på fel plats

KARLSTAD:

Gick det inte lite väl fort när man beslutade att bygga det nya kontorshuset till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, på det fina vattennära läget i Inre hamn? Var Skanska medvetet om att ett stort kontorshus skulle byggas så nära deras planerade bostäder? Borde man inte ha sett över stadsplanen, nu när Konsumområdet ska bebyggas med bostäder? MSB kunde ha byggts lite längre in i viken och inte som nu ta upp fina markytor mer anpassade för bostäder. Eller varför inte bygga MSB på närliggande Lidltomten som står och förfaller?

Blivande Tullholmsvikenbo

Gick det inte lite väl fort när man beslutade att bygga det nya kontorshuset till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, på det fina vattennära läget i Inre hamn? Var Skanska medvetet om att ett stort kontorshus skulle byggas så nära deras planerade bostäder? Borde man inte ha sett över stadsplanen, nu när Konsumområdet ska bebyggas med bostäder? MSB kunde ha byggts lite längre in i viken och inte som nu ta upp fina markytor mer anpassade för bostäder. Eller varför inte bygga MSB på närliggande Lidltomten som står och förfaller?

Blivande Tullholmsvikenbo

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.