2016-09-29 11:15

2016-09-29 11:15

Grönska ersätts av betong

UTFÖRSÄLJNING:

Är det nödvändigt att bygga betonghus på snart sagt varje grön plätt i Karlstad? De ansvariga måste förstå att vi behöver grönska i våra bostadsområden. Det är oansvarigt att i så rask takt som nu sker sälja ut våra grönområden!

Är det nödvändigt att bygga betonghus på snart sagt varje grön plätt i Karlstad? De ansvariga måste förstå att vi behöver grönska i våra bostadsområden. Det är oansvarigt att i så rask takt som nu sker sälja ut våra grönområden!

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.