2016-09-29 16:48

2016-09-29 16:48

Behövs regioner över huvud taget?

VÄRMLAND:

Finns det någon icke-politiker som vet vad Region Värmland har åstadkommit? Har Region Värmland över huvud taget varit till någon som helst gagn för oss värmlänningar? Nämn gärna kortfattat några projekt som har realiserats, alltså inget politiskt flum som ”klusterparodin” eller anslagsäskande från exempelvis EU.

Jag tror att vi kan enas om att svaret kan sammanfattas som: minimalt, om ens något.

Då blir frågan: behövs regioner över huvud taget?

Oroas för framtiden

Finns det någon icke-politiker som vet vad Region Värmland har åstadkommit? Har Region Värmland över huvud taget varit till någon som helst gagn för oss värmlänningar? Nämn gärna kortfattat några projekt som har realiserats, alltså inget politiskt flum som ”klusterparodin” eller anslagsäskande från exempelvis EU.

Jag tror att vi kan enas om att svaret kan sammanfattas som: minimalt, om ens något.

Då blir frågan: behövs regioner över huvud taget?

Oroas för framtiden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.