2016-09-28 06:00

2016-09-28 06:00

Stoppa miljardsatsningen på höghastighetsbanorna!

SVERIGE: Hundratals miljarder på rull...

EKONOMI.

Sverige står inför stora ekonomiska åtaganden de närmaste åren. Att då låna 300 miljarder kronor för att bygga nya järnvägsspår låter inte rimligt. Det vill säga att kostnaden är beräknad till 300 miljarder, men med tanke på vilka matematiker som regeringen förfogar över blir nog den verkliga kostnaden snarare det dubbla...

Lägg i stället pengarna på att förbättra befintliga järnvägslinjer, så att vi slipper att höra om alla tåg som är inställda på grund av nedfallna ledningar, trasiga växlar och rälsbrott med mera.

Treve

Sverige står inför stora ekonomiska åtaganden de närmaste åren. Att då låna 300 miljarder kronor för att bygga nya järnvägsspår låter inte rimligt. Det vill säga att kostnaden är beräknad till 300 miljarder, men med tanke på vilka matematiker som regeringen förfogar över blir nog den verkliga kostnaden snarare det dubbla...

Lägg i stället pengarna på att förbättra befintliga järnvägslinjer, så att vi slipper att höra om alla tåg som är inställda på grund av nedfallna ledningar, trasiga växlar och rälsbrott med mera.

Treve

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.