2016-09-28 06:00

2016-09-28 06:00

Gråter en skvätt för Sverige

STATENS JÄRNVÄGAR:

Jag trodde att jag bodde i ett modernt land där ekonomer, administratörer och politiker arbetade enligt tydliga regelverk – ansvarsfullt, långsiktigt och med det allmännas bästa för ögonen, och där de självklart såg underhåll av dyrbar och för samhället livsviktig infrastruktur som något alldeles grundläggande.

Så döm om min förvåning när jag får höra att Trafikverket planerar att sänka hastigheten på inte mindre än 69 järnvägslinjer nästa år. Det bedöms som nödvändigt på grund av bristande underhåll... Det kan inte vara sant! Hur hamnade vi här?

Först visste jag inte om jag skulle skratta eller gråta. Sedan grät jag.

Anika Agebjörn

Jag trodde att jag bodde i ett modernt land där ekonomer, administratörer och politiker arbetade enligt tydliga regelverk – ansvarsfullt, långsiktigt och med det allmännas bästa för ögonen, och där de självklart såg underhåll av dyrbar och för samhället livsviktig infrastruktur som något alldeles grundläggande.

Så döm om min förvåning när jag får höra att Trafikverket planerar att sänka hastigheten på inte mindre än 69 järnvägslinjer nästa år. Det bedöms som nödvändigt på grund av bristande underhåll... Det kan inte vara sant! Hur hamnade vi här?

Först visste jag inte om jag skulle skratta eller gråta. Sedan grät jag.

Anika Agebjörn

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.